Dags att omförhandla leasingavtal?

Leasify har tagit fram ett sätt för dig och ditt företag att enkelt gå igenom era leasing- och hyresavtal – oavsett om det är ett befintligt eller om ni blivit erbjuda ett nytt. I den kalkyl som är framtagen tar Leasify hänsyn till baspris, månadshyra, avtalstid och restvärde när det kommer till leasingavtal. Har du […]