Er nyckel till att navigera i leasingredovisning

Utforska Leasifys unika lösningar för den växande marknaden för leasingredovisning, anpassade till de senaste GAAP & IFRS-standarderna. Ligg steget före.

Leasify: Ledande inom global leasingredovisning

Leasingredovisning har genomgått betydande förändringar på senare tid. I en ständigt utvecklande affärsteknikvärld är det nödvändigt att förbli förenlig med branschstandarder och regelverk. Mitt i denna virvel av uppdateringar framstår Leasify som ett globalt SaaS-företag, unikt rustat för att lösa de utmaningar som företag står inför över hela världen.

En blomstrande marknad: Uppgången av leasingredovisningsprogramvara

Nyliga prognoser tyder på att marknaden för leasingredovisningsprogramvara kommer att mer än fördubblas mellan 2021 och 2026. Denna explosiva tillväxt kan tillskrivas stora förändringar i redovisningsstandarder och ökade regulatoriska krav.

2016 introducerade Financial Accounting Standards Board (FASB) ASC 842 under GAAP, och International Accounting Standards Board (IASB) introducerade IFRS 16 under IFRS. Dessa nya standarder förde med sig tre betydande förändringar:

  1. Balansräkningsigenkänning: Borta är dagarna med linjära utgifter. Nu måste leasingbetalningar prognostiseras över deras förväntade livslängd, och den efterföljande skulden måste regelbundet uppdateras för att spegla ändringar i underliggande villkor.
  2. Högre datakrav: Mer än grunddata, som startdatum, slutdatum och primär betalningsström, behövs nu. De uppdaterade standarderna kräver en omfattande uppsättning detaljer.
  3. Årliga avslöjanden: Istället för att bara nämna ett värde i en fotnot, måste företag nu tillhandahålla en detaljerad, 20+ linjers kvantitativ avslöjande som redogör för naturen och risken med deras leasingavtal.

Även om publika bolag tvingades göra förändringen 2019, sattes tidsfristen för privata företag till januari 2020. Dock började den faktiska verkställigheten i januari 2022.

Med tanke på dessa förbättrade regelverk har specialiserade programvaror, som det Leasify erbjuder, blivit nästan en nödvändighet, särskilt för stora företag med flera leasingavtal.

Varför Leasify?

Leasify är inte bara ett till SaaS-företag; det är en fyr för företag som navigerar genom komplexiteten i leasingredovisning. Som ett globalt företag förstår Leasify de mångfacetterade utmaningarna som företag står inför i olika regioner och sektorer. Med ett skarpt fokus på att säkerställa efterlevnad har Leasify utvecklat programvarulösningar skräddarsydda för att uppfylla de nya leasingredovisningsstandardernas unika krav.

Slutsats

Världen går snabbt framåt, och regelverk utvecklas ständigt. Att förbli förenlig är inte längre en lyx utan en nödvändighet. Eftersom marknaden för leasingredovisningsprogramvara förväntas skjuta i höjden, positionerar sig Leasify, som ett globalt SaaS-företag, i framkant, redo att vägleda och hjälpa företag över hela världen. Välj Leasify, och låt oss hantera komplexiteten, och se till att ditt företag förblir förenligt och ligger före i kurvan.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Strategier för avtalsförlängningar

Att redovisa leasingavtal enligt IFRS 16 innebär vissa utmaningar, särskilt planeringen av avtalsförlängningar av lokalhyror. Nyckeln till en korrekt finansiell rapportering ligger i att från början göra realistiska prognoser om hur länge exempelvis en lokal kommer att användas.

LÄS MER
ifrs 16

Indexeringens betydelse i fastighetsavtal

I en tid där ekonomiska förutsättningar ständigt förändras blir förståelsen av indexering i fastighetsavtal allt viktigare. I den här artikeln kommer vi att belysa viktiga aspekterna av indexering och dess påverkan på leasingavtal.

LÄS MER

Er nyckel till att navigera i leasingredovisning

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.