Har ni den koll ni behöver på er K3-redovisning? 

Hur vet man om ett leasingavtal ska redovisas som tillgång eller not? Och vad gör man om det uppstår förändringar i ett avtal? Leasifys grundare Richard Nilsson förklarar hur ni får koll på er K3-rapportering.

Alla större svenska bolag ska tillämpa K3, med undantag för noterade företag som rapporterar enligt IFRS. Företag som redovisar enligt K3 behöver inte ta upp operationella leasingavtal som tillgång i sin balansräkning, utan enbart de finansiella. De operationella leasingavtalen ska istället tas upp som not i årsredovisningen.  

– Om man tecknar ett operationellt leasingavtal betalar man hyra för att nyttja objektet, exempelvis IT-utrustning, under en avtalad tid. Fördelen av att i det här fallet äga kontoret tillfaller alltså leasingbolaget. När det gäller finansiell leasing leasar man tillgången, till exempel en bil, under en bestämd avtalslängd, och med ett bestämt restvärde. Om det handlar om leasing av bilar är det vanligt att man säljer bilen efter avtalets slutdatum, förklarar Richard Nilsson, grundare av Leasify. 

Största utmaningen med K3 

Enligt Richard Nilsson kan det ibland uppstå frågetecken kring om ett leasingavtal ska klassas som operationellt eller finansiellt, men han menar att den största utmaningen med K3 är att redovisa alla förändringar som sker under avtalets gång.  

– Om ett leasingavtal ska förlängas, avslutas eller löper ut blir det mycket att hålla reda på för ett företag, speciellt om man hanterar många avtal manuellt i ett kalkylark. Trots att ett K3-bolag behöver ha extra koll på sina finansiella leasingavtal kan även de operationella avtalen skapa utmaningar för företagen. Exempelvis behöver man ha koll på sina hyresavtal och när det sker en indexering för att kunna redovisa en korrekt not – annars kommer inte beräkningarna för framtida betalningar att stämma.  

“Risken är stor att redovisningen blir felaktig” 

Det som ofta gör K3-redovisningen ännu omständigare är om man väntar till bokslutet med att se över sina leasingavtal 

– Problemet är att man då måste gå igenom vad som har hänt i alla avtal under året. Det kanske går om man har en handfull avtal, men det blir väldigt omständigt att redovisa alla förändringar om man har tiotals eller kanske hundratals avtal. Risken är stor att fel uppstår i redovisningen, förklarar Daniel Wihlborg, säljchef på Leasify.  

– Lösningen är att göra dokumentationen av avtalen kontinuerligt under året. Det vill säga att lägga in nya avtal när ni skriver dem, omvärdera avtal som ska förlängas, uppdatera avtal som får nya avgifter eller villkor, och utrangera avtal som ska avslutas. Men tyvärr är det ofta en utmaning när avtalen hanteras i ett kalkylark, tillägger Richard Nilsson.  

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Indexeringens betydelse i fastighetsavtal

I en tid där ekonomiska förutsättningar ständigt förändras blir förståelsen av indexering i fastighetsavtal allt viktigare. I den här artikeln kommer vi att belysa viktiga aspekterna av indexering och dess påverkan på leasingavtal.

LÄS MER
ifrs 16

Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 

Utforska de komplexa aspekterna av leasingavtal och deras rabattstrukturer. Denna genomgång erbjuder värdefulla insikter och praktiska råd, anpassade för alla, från erfarna redovisningsexperter till nybörjare i ämnet.

LÄS MER
ifrs 16

Upptäck fallgroparna i tid!

Är årsbokslutet en källa till osäkerhet och stress? Är det oro för revisorns eventuella påpekanden om fel och brister som håller dig vaken om nätterna? Det är faktiskt inte ovanligt att känna så, men det finns strategier som kan hjälpa till att göra processen smidigare. I den här artikel delar Richard Nilsson, grundare av Leasify och expert inom IFRS 16-redovisningen, med sig av sin kunskap genom att identifiera två vanliga fallgropar och hur du kan undvika dem.

LÄS MER
Har ni koll på er K3 redovisning? Få koll med Leasify
Har ni koll på er K3 redovisning? Få koll med Leasify

Har ni den koll ni behöver på er K3-redovisning? 

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.