Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 

Utforska de komplexa aspekterna av leasingavtal och deras rabattstrukturer. Denna genomgång erbjuder värdefulla insikter och praktiska råd, anpassade för alla, från erfarna redovisningsexperter till nybörjare i ämnet.

Rabatter är en återkommande faktor i leasingavtal och kan variera i sina utformningar och hur de hanteras. Rabatter innebär att en specifik period under avtalsperioden kan ha en annan hyresstruktur. Detta är särskilt vanligt inom fastighetsavtal, där olika varianter av rabatter kan förekomma. Exempelvis kan ett hyresavtal erbjuda 50% rabatt under det första året och 25% under det andra året. Denna strategi tillämpas ofta av fastighetsbolag för att möjliggöra en högre grundhyra och därmed öka värderingen av sin portfölj.

Hur bokförs rabatter i leasingavtal?
– Ett vanligt tillvägagångssätt som finns är att fördela rabatten jämt över avtalsperioden. Detta innebär att om man har fått en rabatt på en specifik summa ska den fördelas jämnt över hela avtalslängden, säger Richard Nilsson, grundare av Leasify och IFRS16-expert.

Nuvärdesberäkning i leasingavtal enligt IFRS 16 – missvisade att fördela rabatten
IFRS 16-standarden innebär att man bedömer den förväntade avtalslängden, som kan skilja sig från den legala avtalslängden. Beräkningen av tillgången baseras inte på tillgångens pris, utan på nuvärdesberäkningen av de förväntade betalningarna under den förväntade avtalslängden, säger Richard och fortsätter:

– Det är därför avgörande för bedömningen att förväntade betalningar nuvärdesberäknas baserat på kända fakta om betalningens storlek och när i tiden den utförs.

Richard Nilsson förklarar vidare att detta innebär att det därför är missvisande att fördela rabatten jämnt över hela den avtalade perioden. Utöver själva beräkningen av tillgångsvärdet kan den uppskattade avtalslängden behöva omvärderas över tid, och då blir det mer relevant att beräkna rabatter när de faktiskt sker.

När det kan vara relevant att fördela en rabatt över avtalstiden?
Det finns dock situationer där det kan vara relevant att fördela rabatten över avtalsperioden. Ett exempel är om en juridisk person har ett leasingavtal som sträcker sig över 36 månader och erhåller en rabatt under de första 2 månaderna.

– I sådana fall kan det vara rimligt att fördela rabatten över hela avtalsperioden; då det finns en tydlig avtalstid som med rimlig säkerhet inte kommer att förlängas, exempelvis på en finansiell leasing.

Avslutande perspektiv
För att sammanfatta, det övergripande syftet med IFRS 16 är att beräkna tillgångar och skulder baserat på alla kända betalningar och deras fördelning framåt i tiden. Längden på avtalet är en bedömning som företagen själva måste göra, och den kan ibland skilja sig från den legala avtalslängden.

– Det är därför viktigt att säkerställa att alla kända betalningar, inklusive rabatter och andra faktorer, korrekt inkluderas i nuvärdesberäkningen för att uppfylla kraven enligt IFRS 16. Detta gör det möjligt för företag att bättre reflektera de verkliga ekonomiska förhållandena i sina redovisningar.

Korrekt och enkel redovisning av leasingavtal med Leasify
Om ni önskar mer information eller vill boka en tid för rådgivning gällande era leasingavtal, är vårt team på Leasify här för att stödja er. Ni kan enkelt boka en konsultation med oss genom att besöka: https://leasify.se/boka.

Summary
Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 
Article Name
Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 
Description
Utforska de komplexa aspekterna av leasingavtal och deras rabattstrukturer. I den här artikeln går vi igenom hur rabatter bör hanteras och vilka metoder som är nödvändiga för att säkerställa en rättvis och korrekt redovisning enligt IFRS 16.
Author
Publisher Name
Leasify
Publisher Logo

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Indexeringens betydelse i fastighetsavtal

I en tid där ekonomiska förutsättningar ständigt förändras blir förståelsen av indexering i fastighetsavtal allt viktigare. I den här artikeln kommer vi att belysa viktiga aspekterna av indexering och dess påverkan på leasingavtal.

LÄS MER
ifrs 16

Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 

Utforska de komplexa aspekterna av leasingavtal och deras rabattstrukturer. Denna genomgång erbjuder värdefulla insikter och praktiska råd, anpassade för alla, från erfarna redovisningsexperter till nybörjare i ämnet.

LÄS MER
ifrs 16

Upptäck fallgroparna i tid!

Är årsbokslutet en källa till osäkerhet och stress? Är det oro för revisorns eventuella påpekanden om fel och brister som håller dig vaken om nätterna? Det är faktiskt inte ovanligt att känna så, men det finns strategier som kan hjälpa till att göra processen smidigare. I den här artikel delar Richard Nilsson, grundare av Leasify och expert inom IFRS 16-redovisningen, med sig av sin kunskap genom att identifiera två vanliga fallgropar och hur du kan undvika dem.

LÄS MER

Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.