Leasify 2023: En resa mot expansion och lönsamhet

Under 2023 har Leasify stärkt teamet med fortsatt fokus på den svenska marknaden men också internationellt.

Leasify grundades 2015 för att digitalisera leasingbranschen och effektivisera upphandlingsprocesser för företag. Med införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 16 år 2019, anpassade sig Leasify snabbt genom att lansera en SaaS-baserad tjänst för automatiserad rapportering och redovisning. Denna strategiska övergång har varit framgångsrik, och under 2023 välkomnade Leasify sitt 250:e koncernbolag som kund.

Strategiska beslut för långsiktig tillväxt
Framgångarna har varit många under året, och Claes Ivarsson, VD för Leasify, delar att företaget inte bara har nått break-even utan också ett positivt kassaflöde vilket resulterat i att vi även byggt upp kapital under året:

– Vi har nu bevisat att vår affärsmodell inte bara är hållbar utan även lönsam.

Trots dessa positiva resultat visar årets bokslut ett minusresultat. Detta beror på ett strategiskt beslut att periodisera SaaS intäkterna, vilket innebär att intäkterna fördelas över avtalets löptid snarare än att bokföras direkt vid fakturering.

– Detta steg är en del av vår långsiktiga ekonomiska strategi mot att bli ett fulländat SaaS-bolag, och resultatet kommer att rätta till sig i nästa årsbokslut, tillägger Claes.

Förstärkt team och internationell expansion
Leasify har även under året utökat sitt team med ytterligare kompetenser inom produktutveckling för att bättre möta kundbehoven, samtidigt som företagets marknadsföring nu sköts internt.

– Förändringen understryker vår ambition att stärka vår digitala närvaro och optimera kommunikationen med våra kunder, förklarar han.

Vidare har företaget stärkt sin internationella närvaro genom att etablera nya kundrelationer, bland annat i Mellanöstern med en ny kund i Dubai.

– Denna expansion är ett spännande tillägg till vår bredare internationella närvaro, säger Claes.

Strategiska framtidsplaner
Leasify planerar att fortsätta sin expansion, med särskilt fokus på större europeiska marknader.

– Vi är fast beslutna att förbättra och utveckla våra tjänster för att stärka vår marknadsposition, säger Claes om företagets framtidsambitioner.

Återblick och vägen framåt
År 2023 har lagt en stark grund för Leasify, och företaget ser fram emot att bygga vidare på de framsteg som gjorts.

– Våra ansträngningar i år har lagt en fast grund för fortsatt tillväxt och expansion till flera marknader, avslutar Claes.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Vad är resultatet av en leasing?

Leasing är en viktig finansieringsform för många företag, oavsett om det handlar om att skaffa ny utrustning, fastigheter eller andra tillgångar. Men hur påverkar leasing egentligen företagets balansräkning och resultat? I denna artikel utforskar vi hur leasing påverkar både tillgångar och skulder i balansräkningen samt vilken effekt det har på företagets redovisning.

LÄS MER
ifrs 16

Strategier för avtalsförlängningar

Att redovisa leasingavtal enligt IFRS 16 innebär vissa utmaningar, särskilt planeringen av avtalsförlängningar av lokalhyror. Nyckeln till en korrekt finansiell rapportering ligger i att från början göra realistiska prognoser om hur länge exempelvis en lokal kommer att användas.

LÄS MER

Leasify 2023: En resa mot expansion och lönsamhet

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.