Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som utvecklats av International Accounting Standards Board (IASB). Den ersatte IAS 17 och trädde i kraft den 1 januari 2019. Syftet med IFRS 16 är att förbättra transparensen, jämförbarheten och informationen om leasingavtal i företags finansiella rapporter.

Leasing är en viktig finansieringskälla för företag, och tidigare regelverk gjorde det möjligt för företag att redovisa vissa leasingavtal som operativa leasingavtal, vilka inte inkluderades i balansräkningen. Detta skapade en potentiell snedvridning av företags finansiella ställning och gjorde det svårt för investerare och ekonomer att bedöma en företags verkliga skuldsättning och kapitalstruktur.

IFRS 16 införde en enda redovisningsmodell för leasingtagare där nästan alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen som rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att leasingtagaren måste redovisa en tillgång (rätten att använda den underliggande tillgången) och en finansiell skuld (nuvarande värdet av framtida leasingbetalningar).

För koncernbolag kan IFRS 16 innebära betydande förändringar i deras redovisning, finansiella nyckeltal och rapportering. Det är viktigt för koncernbolag att implementera IFRS 16 korrekt och effektivt för att säkerställa att deras finansiella rapporter uppfyller standarden och därmed öka förtroendet för investerare och intressenter.

Leasify är ett företag som specialiserat sig på att hjälpa företag med deras leasingavtal och att uppfylla kraven i IFRS 16. Följande är några av de sätt Leasify kan vara till hjälp för koncernbolag:

  1. Expertis: Leasify har en djup förståelse för IFRS 16 och dess krav, vilket gör det möjligt för företaget att erbjuda expertis och vägledning till koncernbolag när det gäller att tolka och tillämpa standarden.
  2. System och verktyg: Leasify erbjuder sofistikerade system och verktyg som är utformade för att underlätta implementeringen av IFRS 16. Dessa verktyg hjälper koncernbolag att identifiera, analysera och rapportera leasingavtal enligt standardens krav.
  3. Effektivitet: Genom att anlita Leasify kan koncernbolag spara tid och resurser som annars skulle läggas på att förstå och implementera IFRS 16 på egen hand. Leasify kan erbjuda snabb och effektiv implementering, vilket minskar risken för fel och efterlevnadsproblem.
  4. Anpassning: Leasify kan anpassa sina tjänster efter koncernbolagens specifika behov och förutsättningar, vilket säkerställer att varje koncernbolag får den bästa möjliga lösningen för sina unika utmaningar och krav.
  5. Uppdateringar och support: Eftersom regelverk och standarder kan förändras över tid, är det viktigt att ha en pålitlig partner som håller sig uppdaterad och kan erbjuda kontinuerlig support. Leasify kan bistå koncernbolag med att följa eventuella förändringar i IFRS 16 och anpassa sina processer och system därefter.
  6. Utbildning: Leasify kan erbjuda utbildning och kunskapsöverföring till koncernbolagens personal, så att de får en bättre förståelse för IFRS 16 och hur det påverkar deras arbete. Detta säkerställer att personalen är väl förberedd att hantera och rapportera leasingavtal enligt standarden.
  7. Rapportering och analys: Leasify kan bistå koncernbolag med att utveckla och förbättra sina rapporterings- och analysprocesser för leasingavtal, vilket ger mer insikt och bättre beslutsunderlag för ledningen och andra intressenter.

Sammanfattningsvis är IFRS 16 en viktig standard som förbättrar transparens och jämförbarhet i finansiell rapportering kring leasingavtal. Koncernbolag kan dra nytta av Leasify’s expertis, system, verktyg och support för att säkerställa att de uppfyller kraven i IFRS 16 och därigenom stärka förtroendet hos investerare och andra intressenter.

Ladda ner vår guide till IFRS 16 nu!

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
ifrs 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER

Din partner för att hantera IFRS 16

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

Guide IFRS 16

Ladda ner vår guide till korrekt IFRS 16-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.