Maximera er redovisningseffektivitet med våra experttips för lyckad leasinghantering

Optimera er K3-redovisning enkelt och smidigt med Leasifys grundare Richard Nilssons experttips.

Företag som redovisar enligt K3 har en ökad risk för felaktig redovisning om de väntar till sista minuten med att se över sina leasingavtal. För att optimera redovisningseffektiviteten bör företag kontinuerligt granska och uppdatera sina leasingavtal regelbundet under året, istället för att vänta tills bokslutet. Genom att göra detta undviker man potentiella fel i rapporteringen som kan leda till problem senare. 

Richard Nilsson, grundare av Leasify, förklarar att finansiella leasingavtal innebär att det finns en skuldsida som minskar genom amortering och en tillgångssida som minskar genom avskrivningar. Detta resulterar i en temporär skillnad som behöver redovisas som resultat i leasingen, och på detta resultat läggs sedan skatt. Att hålla koll på alla dessa poster kan vara en utmaning för företag och deras redovisningsteam.  

Svårhanterligt kalkylark 

Om ett leasingavtal exempelvis avslutas i förtid eller förlängs kan redovisningen bli ännu mer komplex. Företaget kan då behöva hantera fler poster och det kan resultera i ett stort och svårhanterligt kalkylblad. Detta kan göra det utmanande att sammanställa all information till en korrekt årsrapport. 

– För att hantera ett leasingavtal korrekt måste företaget göra en månatlig beräkning av leasingavgifterna, räntan och amorteringen. Detta innebär att det krävs minst 20 olika beräkningar per leasingavtal varje månad. Eftersom många företag har hundratals olika leasingavtal att hantera kan det bli en tidskrävande uppgift att säkerställa korrekt redovisning. 

Uppdatera kontinuerligt 

För att undvika felaktig K3-redovisning är det viktigt att ha ett kalkylblad per leasingavtal som alltid uppdateras vid förändringar. Genom att ha uppdaterad och korrekt information kan man säkerställa att den finansiella rapporteringen är rätt.  

Richard Nilsson betonar vikten av att göra korrigeringar kontinuerligt i varje leasingavtal. Genom att ha en fil där alla siffror slås samman kan man se till att redovisningen blir korrekt. Detta enkla steg kan hjälpa företag att optimera sin redovisningsprocess och säkerställa att de har korrekt information. 

– Även om man har byggt upp en fil för att hantera leasingavtal så kan filen fortfarande vara känslig. Det finns inte alltid inbyggda automatiska kontroller som kan varna för obalanser och därför måste man fortfarande ha en viss försiktighet när man arbetar med filen. Så om man har byggt upp en professionell kalkylblad kan det fortfarande kräva tid och resurser för att hantera leasingavtal och säkerställa korrekt redovisning.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Indexeringens betydelse i fastighetsavtal

I en tid där ekonomiska förutsättningar ständigt förändras blir förståelsen av indexering i fastighetsavtal allt viktigare. I den här artikeln kommer vi att belysa viktiga aspekterna av indexering och dess påverkan på leasingavtal.

LÄS MER
ifrs 16

Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 

Utforska de komplexa aspekterna av leasingavtal och deras rabattstrukturer. Denna genomgång erbjuder värdefulla insikter och praktiska råd, anpassade för alla, från erfarna redovisningsexperter till nybörjare i ämnet.

LÄS MER
ifrs 16

Upptäck fallgroparna i tid!

Är årsbokslutet en källa till osäkerhet och stress? Är det oro för revisorns eventuella påpekanden om fel och brister som håller dig vaken om nätterna? Det är faktiskt inte ovanligt att känna så, men det finns strategier som kan hjälpa till att göra processen smidigare. I den här artikel delar Richard Nilsson, grundare av Leasify och expert inom IFRS 16-redovisningen, med sig av sin kunskap genom att identifiera två vanliga fallgropar och hur du kan undvika dem.

LÄS MER

Maximera er redovisningseffektivitet med våra experttips för lyckad leasinghantering

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.