Utmaningarna med compliance gällande IFRS 16-redovisning

IFRS 16 är en redovisningsstandard som påverkar hur företag redovisar leasingavtal i sin finansiella rapportering.

Implementeringen av IFRS 16 kan utgöra en utmaning för företag när det gäller compliance. Här är några utmaningar som kan uppstå:

  1. Komplexiteten i standarden: IFRS 16 är en komplex standard som kräver en grundlig förståelse av dess krav för att säkerställa korrekt redovisning. Det kan vara utmanande för mindre företag eller de som saknar resurser att anställa specialister.
  2. Datainsamling: Implementering av IFRS 16 kräver att företagen samlar in och granskar information om alla leasingavtal, inklusive varaktighet, hyreskostnader och avtalens specifika villkor. Detta kan vara en utmaning för företag med många leasingavtal eller som använder olika system för leasingadministration.
  3. Implementeringen av nytt system: Implementering av IFRS 16 kan kräva nya system eller uppdateringar av befintliga system för att hantera leasingavtal på ett sätt som uppfyller kraven i standarden. Detta kan vara en utmaning för företag med begränsade IT-resurser eller kompetenser.
  4. Påverkan på finansiella nyckeltal: IFRS 16 kan påverka företags finansiella nyckeltal som rör skuldsättning, räntabilitet och kassaflöde. Det är viktigt att företagen förstår hur standarden påverkar deras nyckeltal och kommunicerar dessa effekter på ett lättförståeligt sätt till sina intressenter.
  5. Uppdatering av system och rutiner: Företag som redan har etablerade system och rutiner för redovisning av leasingavtal kan behöva uppdatera dem för att uppfylla kraven i IFRS 16. Detta kan vara tidskrävande och resursintensivt. På grund av detta är det viktigt att fråga sin systemleverantör hur de jobbar uppdatering av utveckling inne i systemet allmänt men även hänförbart till redovisningsmässiga och juridiska förändringar.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

Leasify sätter säkerheten i fokus

Leasify sätter säkerheten i fokus

Säkerhet är en avgörande faktor för Leasify. Eftersom Leasify hanterar kunddata som kan innehålla både personuppgifter och känslig företagsinformation är säkerheten av stor betydelse. Leasifys CTO, Andreas Ek, ger en djupare inblick i säkerhetsavdelningens arbete och om framtida planer.

LÄS MER
Så får du en smidig övergång till IFRS
ifrs 16

Så får du en smidig övergång till IFRS 

Att byta från K3 till den globala redovisningsstandarden IFRS är en omfattande process och risken för misstag är stor. Här tipsar redovisningsspecialisten Marie Lind om hur du undviker de vanligaste fallgroparna.  

LÄS MER

Utmaningarna med compliance gällande IFRS 16-redovisning

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.