Vad är resultatet av en leasing?

Leasing är en viktig finansieringsform för många företag, oavsett om det handlar om att skaffa ny utrustning, fastigheter eller andra tillgångar. Men hur påverkar leasing egentligen företagets balansräkning och resultat? I denna artikel utforskar vi hur leasing påverkar både tillgångar och skulder i balansräkningen samt vilken effekt det har på företagets redovisning.

Fastställande av anskaffningsvärdet
Oavsett om en leasing behandlas enligt K3 eller IFRS 16, börjar vi med att fastställa anskaffningsvärdet av leasingen. Detta värde kan beräknas eller vara faktiskt, beroende på typen av leasing, som exempelvis en finansiell leasing enligt K3. Oavsett beräkningsmetod representerar anskaffningsvärdet både skulden och tillgången från leasingens start. 

– Vid startpunkten, dag noll, är skillnaden mellan dessa två obefintlig – skulden och tillgången är lika stora, förklarar Richard Nilsson, grundare av Leasify och IFRS 16-expert. 

Skillnaden mellan amortering och avskrivning
När leasingen påbörjas, uppstår det genast en skillnad mellan tillgången och skulden. Denna skillnad uppstår på grund av skillnaderna i amortering och avskrivning.

– Leasingskulden amorteras vanligtvis med en annuitet, och detta innebär att betalningarna är jämnt fördelade över tiden. Tillgången skrivs däremot av med en rak avskrivning, vilket innebär att avskrivningsbeloppet förblir detsamma varje månad, säger Richard.

Hur skulden minskar över tiden
Skulden minskar med varje leasingbetalning, och en leasingbetalning består av både en del ränta och en del amortering. 

Vid betalning av en leasingavgift går en del av beloppet till ränta på skulden, medan resten används för amortering. Eftersom leasingavgiften är fastställd till ett bestämt belopp finns det därför ett begränsat utrymme för amortering.

 – När vi går vidare till nästa månad minskar skulden något, som resulterar i en lägre räntedel i leasingbetalningen. Därför blir amorteringsdelen större månad två, säger Richard och fortsätter:

– På så sätt fortsätter processen med att minska skulden under leasingavtalets löptid. Initialt är amorteringen relativt låg och ökar gradvis över tiden. Summan av amorteringen och räntan är konstant och motsvarar hela tiden leasingavgiften. Det är just denna fastställda leasingavgift som styr nivån på amorteringen, vilket leder till en gradvis minskning av skulden där amorteringen successivt ökar över tid.

Den raka avskrivningen av tillgången 
– Avskrivningsdelen som minskar tillgångssidan tillämpas med en rak avskrivning, förklarar Richard och fortsätter:

– Detta innebär att man tar värdet på tillgången från början och dividerar det med den totala avskrivningstiden. På så vis erhåller man ett fastställt belopp som utgör avskrivningen varje månad. Följaktligen minskar tillgången jämnt över tiden med samma belopp varje månad.

Hur resultatet förändras över tid
– I början, när skulden är högre, är amorteringen förhållandevis låg. Detta resulterar i att avskrivningen på tillgångssidan är större än amorteringen på skuldsidan, vilket skapar en direkt skillnad där tillgången är något mindre än skulden, säger Richard.

Denna skillnad fortsätter att öka fram till mitten av avtalets löptid, när amorteringen börjar överstiga avskrivningen. Vid mitten av avtalet sker en omvändning, där amorteringen börjar överstiga avskrivningen. Detta leder till att skillnaden mellan tillgång och skuld minskar, och resultatet av en leasing är helt enkelt den här skillnaden. I resultaträkningen återspeglas detta genom leasingavgifter, avskrivningar och räntor. 

– För att förenkla kan vi separera räntan från leasingavgiften och endast behålla avskrivningen på ena sidan och amorteringen på den andra. Då blir resultatet helt enkelt differensen mellan dessa två. Detta mönster fortsätter sedan under hela leasingperioden, förklarar Richard. 

Slutsats och framtida perspektiv
– Det är dock viktigt att förstå att detta resultat endast är tillfälligt. För den juridiska personen, det vill säga företaget som ingår leasingavtalet är det leasingavgiften som har den verkliga resultatpåverkan, avslutar Richard.

Håll utkik efter vår kommande artikel där vi fördjupar oss i koncernjusteringar och dess effekt på leasingresultatet. Vi kommer att utforska hur dessa justeringar kan ge en korrekt bild av koncernens ekonomiska ställning och vad du behöver tänka på för att optimera ditt företags resultat. Missa inte denna uppföljning!


Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Vad är resultatet av en leasing?

Leasing är en viktig finansieringsform för många företag, oavsett om det handlar om att skaffa ny utrustning, fastigheter eller andra tillgångar. Men hur påverkar leasing egentligen företagets balansräkning och resultat? I denna artikel utforskar vi hur leasing påverkar både tillgångar och skulder i balansräkningen samt vilken effekt det har på företagets redovisning.

LÄS MER
ifrs 16

Strategier för avtalsförlängningar

Att redovisa leasingavtal enligt IFRS 16 innebär vissa utmaningar, särskilt planeringen av avtalsförlängningar av lokalhyror. Nyckeln till en korrekt finansiell rapportering ligger i att från början göra realistiska prognoser om hur länge exempelvis en lokal kommer att användas.

LÄS MER

Vad är resultatet av en leasing?

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.