FAQ om leasing

Behöver du hjälp med svåra frågor kring leasing? Varje månad kommer vi på Leasify att ta upp ämnen som hjälper dig och ditt företag att välja rätt typ av finansiering. Vår ambition är att alla Sveriges företag ges förutsättningen för att ingå i bättre leasing- och hyresavtal.


Fel avtal leder till onödiga kostnader

Vanliga produkter att leasa är kaffemaskiner, kopiatorer, datorer och annan typ av kontorsutrustning. Ofta leasar man flera produkter till olika avdelningar på arbetsplatsen. Tid och rutiner för kontroll av avtalen för produkter och tjänster finns sällan. Ofta ser avtalstiden, räntan, priset, månadskostnaderna och restvärdet olika ut från avtal till avtal. Det gör det svårt för företag att skapa sig en enhetlig bild av vad de får ut av priset de betalar.

Lös inte dina avtal i förtid

Leasing och hyra är en vanlig och fördelaktig form av finansiering av olika objekt som kan användas i arbetet. Som företag får du tillgång till utrustning, med andra ord nyttjanderätt, mot att betala en hyra under en överenskommen avtalsperiod.

Företagstelefoni med Leasify

Telefoni är ett invecklat område att hålla koll på. Vad passar ditt företag; Telefonväxel, mobilväxel, moln-tjänst eller fast växel? Lägger man dessutom till frågor om abonnemangsform och hårdvaruavtal, blir det snabbt en ganska omfattande fråga att……