FAQ om leasing

Behöver du hjälp med svåra frågor kring leasing? Varje månad kommer vi på Leasify att ta upp ämnen som hjälper dig och ditt företag att välja rätt typ av finansiering. Vår ambition är att alla Sveriges företag ges förutsättningen för att ingå i bättre leasing- och hyresavtal.


Fel avtal leder till onödiga kostnader

Vanliga produkter att leasa är kaffemaskiner, kopiatorer, datorer och annan typ av kontorsutrustning. Ofta leasar man flera produkter till olika avdelningar på arbetsplatsen. Tid och rutiner för kontroll av avtalen för produkter och tjänster finns sällan. Ofta ser avtalstiden, räntan, priset, månadskostnaderna och restvärdet olika ut från avtal till avtal. Det gör det svårt för företag att skapa sig en enhetlig bild av vad de får ut av priset de betalar.