Ni har mer leasing än vad ni tror!

Leasing innebär att en person eller ett företag istället för att köpa exempelvis en bil, en kopieringsmaskin eller annan produktutrustning hyr produkten/varan under en period för en månadskostnad. Månadskostnaden är en faktor av avtalslängd, avskrivning och ränta där räntedelen är den som påverkar minst. Leasing kan helt enkelt förklaras som en långtidshyra och beroende på vilken leasingform företaget har så skiljer sig villkoren åt vid avtalstidens slut.

Det är vanligt med flera olika leasing- och hyresavtal i ett företag.

Objekt som företag vanligtvis leasar eller hyr:

 1. Bilar
 2. Kopiatorer
 3. Kaffemaskiner
 4. Telefoni
 5. Verkstadsmaskiner
 6. IT-utrustning
 7. Kontorsmöbler
 8. Övrigt - Fråga oss!

Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing?

Finansiell leasing är den form man vanligen tänker på när man säger leasing och den kan liknas vid ett avbetalningsköp med ett bestämt restvärde vid avtalstidens slut. Här är det företaget som är ansvarig för att anvisa en köpare av objektet för avtalat restvärde. Detta är vanligen företaget själv och finansiell leasing passar därför bäst för objekt som antingen kommer ha ett fortsatt värde för företaget efter avtalstiden, eller för objekt där företaget anser sig kunna sälja utrustningen för ett högre pris än restvärdespositionen.

Vid operationell leasing "garanteras" restvärdet av finansbolaget, leverantören eller 3:e part, och upplägget handlar om att hyra en funktion under en begränsad tid. Månadskostnaden är generellt sett lägre än i andra finansieringsformer. Operationell leasing är en väldigt bra form av finansiering om man vill ha ett smidigt användande med låg administration under en begränsad tid. Denna form av leasing blir mer och mer vanlig när det gäller exempelvis bilar.

Vad är då "HYRA"?

Det är en form av leasing där leverantören har sålt utrustningen till ett finansbolag och sedan kan köpa tillbaka den för en symbolisk summa vid avtalstidens slut.

Produkterna säljs in som tjänster där månadskostnaden och avtalslängden redovisas men inte något annat. Detta har skapat en marknad där kunder ofta betalar betydligt mer än de borde eftersom månadskostnaden kan låta rimlig. Men vad många skulle hålla med om är att exempelvis betala 4.995 kr per månad i 36 månader för något som borde kosta hälften är ett resursslöseri.

Utöver den ofta bristfälliga redovisningen av objektens pris, är lösen av avtal innan avtalstidens slut den enskilt största anledningen till att de flesta företag betalar för mycket. Genom att baka in skulden företaget har i det gamla avtalet och lägga upp ett nytt avtal kommer man per automatik betala för mycket under flera år framöver. Detta gäller oavsett om månadskostnaden i det nya avtalet är lägre än i det gamla. Men visst låter argumenten bra:

 • "Ni kan sänka er månadskostnad och ändå få nya objekt som är bättre anpassade för er
 • verksamhet"
 • "Vi löser ert befintliga avtal"
 • "Skriv på nu – erbjudandet gäller bara tom…"

Varför är det fördelaktigt för företag att leasa objekt?

 1. Hela hyran är avdragsgill, vilket innebär att den dras som en kostnad.
 2. Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
 3. Företag binder inte upp sitt eget kapital i anläggningstillgångar.
 4. Leasing påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
 5. Investera i leasing och behåll likviditeten.

Tre bra hållpunkter att ha i åtanke innan ett avtal ingås:

 1. Kontrollera alltid objektspriset!
  Erbjuds företaget en hyra av leverantören bör alltid priset på objektet kontrolleras!
 2. Restvärdespositionen ska alltid beaktas!
  Vid operationell leasing/hyra ger högre restvärdesposition en lägre månadskostnad.
 3. Ta reda på vad som gäller vid avtalets slut!
  Det bör göras oavsett om ni vill lämna tillbaka objektet eller behålla det. Stora kostnader kan tillkomma vid hyra och operationell leasing.

Vill du veta mer om just era avtal? Kontakta Leasify för kostnadsfri analys!

Email: info@leasify.se
Tel: 08-124 56800