Leasifys integritetspolicy

För oss på Leasify är det viktigt att den information vi sparar om våra kunder hanteras på ett korrekt sätt.

Vår integritetspolicy beskriver hur Leasify AB behandlar information som vi använder inom vår tjänst. Med denna policy vill vi berätta vilka typer av person och företagsuppgifter vi hanterar. Samt hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dessa uppgifter.

Så här ser vi på det uppdaterade
integritetsskyddet

Nedan följer en beskrivning på hur och varför vi sparar företags och personuppgifter.

Uppgifter ifrån er som kund

När ni skapar den smarta avtalspärmen

Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer.
Företagsuppgifter: Företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, postnummer, ort, e-postadress.
Leasing och hyresavtal: Information om det specifika avtalet sparas, om avtalen innehåller personlig borgen finns även namn och personnummer på den person som är borgenär i avtalet.
Ändamålet med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhanda hålla vår tjänst för kontroll och avtalsanalys.
Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att tillhandahålla vår tjänst.

När ni startar en upphandling

Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer om upphandlingen innefattar finansieringsupplägg så hanteras även personnummer samt kopia på ID handling.
Företagsuppgifter: Företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, postnummer, ort, e-postadress.
Kravspecifikation: Information om företagets krav på investering som upphandlingen baseras på
Ändamålet med behandlingen: Samlar in information angående företaget investeringsbehov för att Leasify ska kunna upphandla efterfrågad utrustning.
Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet i vår tjänst.

Vilka kan företags- och personuppgifterna delas med

Leasify samarbetar med leverantörer av utrustning samt banker/kreditmarknadsbolag. Det innebär att våra samarbetspartners kan komma att behandla era företags och personuppgifter. Vi är personuppgiftsbiträden till våra samarbetspartners och behandlar personuppgifterna enligt deras respektive instruktioner.

Var behandlas informationen

All information som samlas in hanteras och lagras inom EU.