Leasify integritetspolicy

För oss på Leasify är det viktigt att den information vi sparar om våra kunder hanteras på ett korrekt sätt.


Vår integritetspolicy beskriver hur Leasify AB behandlar information som vi använder inom vår tjänst. Med denna policy vill vi berätta vilka typer av person och företagsuppgifter vi hanterar. Samt hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dessa uppgifter.

Så här ser vi på det uppdaterade integritetsskyddet

Nedan följer en beskrivning på hur och varför vi sparar företags och personuppgifter.


  • Vi samlar enbart in den information som behövs för att kunna tillhandahålla vår tjänst.
  • Informationen används enbart för det syfte den samlats in för och raderas när den inte längre behövs.
  • Om en incident skulle uppstå som är kopplad till behandlingen av personuppgifter informeras samtliga berörda parter.

Så här behandlar vi er information

När ni skapar den smarta avtalspärmen

Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer.
Företagsuppgifter: Företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, postnummer, ort, e-postadress.
Leasing och hyresavtal: Information om det specifika avtalet sparas, om avtalen innehåller personlig borgen finns även namn och personnummer på den person som är borgenär i avtalet.
Ändamålet med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhanda hålla vår tjänst för kontroll och avtalsanalys.
Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att tillhandahålla vår tjänst.

Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer om upphandlingen innefattar finansieringsupplägg så hanteras även personnummer samt kopia på ID handling.
Företagsuppgifter: Företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, postnummer, ort, e-postadress.
Kravspecifikation: Information om företagets krav på investering som upphandlingen baseras på
Ändamålet med behandlingen: Samlar in information angående företaget investeringsbehov för att Leasify ska kunna upphandla efterfrågad utrustning.
Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet i vår tjänst.

Leasify samarbetar med leverantörer av utrustning samt banker/kreditmarknadsbolag. Det innebär att våra samarbetspartners kan komma att behandla era företags och personuppgifter. Vi är personuppgiftsbiträden till våra samarbetspartners och behandlar personuppgifterna enligt deras respektive instruktioner.

All information som samlas in hanteras och lagras inom EU.

När du besöker vår hemsida samlar vi in data om:

  • Din webbläsare, IP adress, tidszon och en del om den cookiedata som finns sparad på din dator.
  • Vi samlar även in vissa data om webbsidor du tidigare besökt, vilka sökord som refererade till vår hemsida, samt hur du integrerar med den.
  • Vi samlar in Cookie data som finns sparad i din webbläsare i syfte att förbättra upplevelsen på vår hemsida och för att förstå våra besökare bättre. För mer information angående Cookies, besök: https://www.allaboutcookies.org.
  • Vi samlar endast in data för att kunna bedriva vår verksamhet och kunna tillhandahålla våra produkter på bästa sätt. Data kan användas i marknadsföringssyfte och för retargeting.
  • Vi samlar inte in någon känsliga data som rör etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser.
  • Vi använder oss av verktyget Google Analytics för insamling av data och cookies, samt för implementering av spårningskod. För mer information om Google och Cookies besök gärna https://policies.google.com/technologies/types.
  • Vi hänvisar till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ för användare som vill ändra sina inställningar för datainsamling.

Vid frågor kring behandlingen av den information som hanteras av oss kontakta Leasify på support@leasify.se.