Allt ert företag behöver för att redovisa enligt K3

Få hjälp med K3

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig eller klicka på ”Boka genomgång” och välj en tid som passar dig. 

Omdömen

Vad kunder till Leasify säger

Leasify – ett ekosystem för leasing

Kontakta Leasify för mer information om K3

Leasify hjälper ert företag att få ordning på era K3-rapporter. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mötesinbjudan. Mötet sker online genom Microsoft Teams eller den videotjänst du föredrar. 

Föredrar du att istället direkt boka en tid som passar dig så kan du göra det genom att klicka här.

Vad innebär regelverket för K3?

K3 är obligatoriskt för alla företag som klassificeras som större. Det är företag som har:

När två av dessa kriterier har uppfyllts två år i rad räknas företag som större under det tredje året.

K3 bygger i grunden på IFRS för små- och medelstora företag men är förenklad jämfört med IFRS som noterade bolag måste följa. De flesta områden är väldigt lika och har väldigt små skillnader jämfört med IFRS men inom leasing finns det skillnader.

Vill du ha hjälp med K3? ​

Med Leasifys tjänst får ni underlag för er redovisning genom ett par snabba klick.

All nödvändig information för K3 kan användas på ett smartare och betydligt modernare och roligare sätt – lönsamt och effektivt. 

Leasifys tjänst är utvecklad med hjälp och feedback från flera av våra 1900 kunder samt workshops med stora revisionshus på den svenska och globala marknaden.

Önskar du veta mer om hur Leasify hjälper er med K3-rapporter? Boka en demo eller kontakta oss.

Testa Leasify kostnadsfritt i 30 dagar

Skapa ett konto och testa Leasify kostnadsfritt i 30 dagar genom att klicka på knappen nedan. Vi skapar automatiskt testavtal och rapporter så du kan se hur det skulle kunna se ut direkt utan förkunskaper om vårt system. 

Vi på Leasify är stolta
samarbetspartners till FAR

Leasify gör att avtalshantering, upphandling av produkter och tjänster samt IFRS 16 & K3 rapportering blir enkelt, effektivt och smart för FAR’s medlemmar och deras kunder. 

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Läs mer här. 

Varför Leasify?

Jämför leverantörer

Leasify matchar era behov med transparenta offerter från olika leverantörer. De innehåller avtalstid, ränta, månadskostnad och restvärde. Allt för att jämförelsen ska vara enkel.

Leasa från marknadsledande leverantörer

Leasa nya produkter och tjänster från marknadsledande aktörer med goda referenser. Med Leasify blir upphandlingsprocessen enkel. Vi servar er med offerter, ni står för besluten.

Samla avtal digitalt

Samla företagets avtal i den smarta avtalspärmen. Leasify gör en kostnadsanalys av era avtal, synliggör brister och ger er kontroll.

Läs mer om K3:

Frågor & svar om K3

Uppskjuten skatt K3

Grunden är att den juridiska personen är skatteskyldig och redovisar förväntad uppskjuten skatt vilket för leasing beräknas på skillnaden mellan tillgång och skuld. I K3 är det endast finansiella leasingavtal som redovisas på balansräkningen, operationella leasingavtal redovisas endast framtida kassaflöden i not för summan av avgifter som skall betalas inom; 1-12 månader, 13-60 månader samt 60+ månader.

Successiv vinstavräkning inom K3

Successiv vinstavräkning innebär att företag som sålt ett ”projekt”, exempelvis en fastighet skall fördela intäkterna utefter projektets gång och inte 100% dag ett exempelvis.

Komponentavskrivning

Komponentavskrivning innebär att det för vissa objekt finns regler för hur lika delar får skrivas av efter hur den förväntade livslängden skiljer sig mellan de olika delarna. Exempelvis en fastighet har olika avskrivningstid för tak jämfört med el.

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.