Leasifys personvernerklæring

For oss i Leasify er det viktig at den informasjonen vi lagrer om kundene våre, håndteres på riktig måte.

Vår personvernerklæring beskriver hvordan Leasify AB behandler informasjon som vi bruker i tjenesten. Med denne erklæringen vil vi fortelle hvilke typer person- og bedriftsopplysninger vi håndterer. Og hvordan du kan kontakte oss ved spørsmål om bruken av disse opplysningene.

Slik ser vi på det oppdaterte personvernet

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan og hvorfor vi lagrer bedrifts- og personopplysninger.

Opplysninger fra deg som kunde

Når du oppretter den smarte avtalepermen

Personopplysninger: Navn, e-postadresse, telefonnummer.
Bedriftsopplysninger: Bedriftsnavn, organisasjonsnummer, telefonnummer, adresse, postnummer, sted, e-postadresse.
Leasing og leieavtale: Informasjon om den spesifikke avtalen lagres. Hvis avtalen inneholder personlig kausjon, finnes det også navn og personnummer til den personen som er kausjonist i avtalen.
Formålet med behandlingen: Vi samler inn de opplysningene som trengs for at vi skal kunne opprettholde tjenesten for kontroll og avtaleanalyse.
Lagringstid: Vi lagrer opplysningene så lenge det kreves for å levere tjenesten.

Når du starter en anskaffelse

Personopplysninger: Navn, e-postadresse og telefonnummer hvis anskaffelsen omfatter finansieringsopplegg, så håndteres også personnummer og kopi av ID-dokument.
Bedriftsopplysninger: Bedriftsnavn, organisasjonsnummer, telefonnummer, adresse, postnummer, sted, e-postadresse.
Kravspesifikasjon: Informasjon om bedriftens krav til investering som anskaffelsen er basert på
Formålet med behandlingen: Samler inn informasjon om bedriftens investeringsbehov for at Leasify skal kunne anskaffe ønsket utstyr.
Lagringstid: Vi lagrer opplysningene så lenge det kreves for å oppfylle formålet i tjenesten.

Hvem kan bedrifts- og personopplysningene deles med

Leasify samarbeider med leverandører av utstyr og banker/kredittmarkedsselskaper. Det betyr at våre samarbeidspartnere kan behandle dine bedrifts- og personopplysninger. Vi er databehandlere for våre samarbeidspartnere og behandler personopplysningene ifølge deres respektive instruksjoner.

Hvor behandles informasjonen

All informasjon som samles inn, håndteres og lagres innen EU.

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.