Alt bedriften trenger for å rapportere i henhold til K3

Trenger du hjelp med K3?

Kontakt Leasify for mer informasjon om K3 eller bestill demo

Leasify – et økosystem for leasing

Kontakt Leasify for mer informasjon om K3 eller bestill demo

På 15 minutter viser vi deg hvor enkelt Leasify hjelper bedriften med å få orden på IFRS 16-rapportene. 

 

Hva betyr regelverket for K3?

K3 er obligatorisk for alle bedrifter som klassifiseres som store. Det er bedrifter som har:

Når to av disse kriteriene er oppfylt to år på rad, regnes bedriften som større det tredje året.

K3 bygger i utgangspunktet på IFRS for små- og mellomstore bedrifter, men er forenklet sammenlignet med IFRS som børsnoterte selskaper må følge. De fleste områder er veldig like og har veldig små forskjeller sammenlignet med IFRS, men innen leasing er det forskjeller.

Trenger du hjelp med K3?

Med Leasifys tjeneste får du underlag for rapporteringen via et par raske klikk.

All nødvendig informasjon for K3 kan brukes på en smartere og betydelig mer moderne og morsom måte – lønnsomt og effektivt.

Leasifys tjeneste er utviklet med hjelp og tilbakemelding fra flere av våre 1900 kunder og workshops med store revisjonshus på det svenske og globale markedet.

Ønsker du å vite mer om hvordan Leasify hjelper deg med K3-rapporter? Bestill en demo eller kontakt oss.

Hvorfor Leasify?

Anskaff leasing- og leieavtaler gjennom Leasifys autoriserte markedsledende leverandører. Leasify er en ressurseffektiv tjeneste som hjelper bedrifter å innhente tydelige og transparente tilbud. Dine vilkår og behov er utgangspunktet.

Sammenlign leverandører

Leasify matcher dine behov med transparente tilbud fra forskjellige leverandører. De inneholder avtaletid, rente, månedskostnad og restverdi. Alt for at sammenligningen skal være enkel.

Lease fra markedsledende leverandører

Lease nye produkter og tjenester fra markedsledende aktører med gode referanser. Med Leasify blir anskaffelsesprosessen enkel. Vi server tilbudene, du står for beslutningene.

Samle avtaler digitalt

Samle bedriftens avtaler i den smarte avtalepermen. Leasify foretar en kostnadsanalyse av avtalene deres, synliggjør mangler og gir deg kontroll.

Spørsmål og svar vedrørende K3

Utsatt skatt K3

Grunnen er at den juridiske personen er skattepliktig og rapporterer forventet utsatt skatt, noe som for leasing beregnes på forskjellen mellom eiendeler og gjeld. I K3 er det bare finansielle leasingavtaler som rapporteres i balanseregnskapet, operasjonelle leasingavtaler rapporteres bare i fremtidige kontaktstrømmer for summen av avgifter som skal betales innen: 1–12 måneder, 13–60 måneder og 60+ måneder.

Suksessiv gevinstavregning innen K3

Suksessiv gevinstavregning betyr at bedrifter som har solgt et «prosjekt», for eksempel en eiendom, skal fordele inntektene over prosjekttiden og ikke 100 % på for eksempel dag én.

Komponentavskriving

Komponentavskriving betyr at det for noen objekter finnes regler for hvor like deler som kan skrives av etter hvordan den forventede levetiden skiller seg mellom de forskjellige delene. For eksempel har en eiendom forskjellige avskrivingstider for tak sammenlignet med strøm.

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.