Att investera sig genom rådande marknadsläge – så hjälper Leasify marknaden just nu

Bästa kund,

Just nu är vi många som kämpar mot de ekonomiska effekter som drabbat oss efter spridningen av coronautbrottet som skakat om svenskt näringsliv.

Vi på Leasify har full förståelse för de eventuella ekonomiska utmaningar som er verksamhet kan komma att ställas inför i och med detta.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att finnas till hands, svara på frågor och hjälpa er att hantera både pågående betalningar och nya ärenden på smidigast sätt.

För att ta oss ur detta krävs samarbete och alla kan vi bidra. Tveka inte att kontakta oss vid minsta fråga.

Några ekonomiska råd till dig som beslutat om – eller planerar en ny investering:

  • I detta osäkra läge och troliga ekonomiska nedgång som samhället står inför kan det vara klokt att leasa utrustning och inventarier snarare än att betala kontant.
  • Ni får en enkel och smidig finansieringsform. Varken balansräkning eller företagets checkkredit belastas med investeringen.
  • Eftersom en investering genom leasing varken binder kapital eller anstränger er likviditet frigörs era likvida medel för andra mer företagskritiska ändamål.
  • Leasing som finansieringsform underlättar vid ert budgeterings- och kalkyleringsarbete.
  • Man bör fundera över att placera delar av sina löpande investeringar off balance från sin husbank. Bra anledningar till det är att:
  • Inte nyttja sitt kreditutrymme till investeringar man kan göra på annat håll (ex. lös egendom).
  • Nyttja kreditutrymmet främst till löpande krediter såsom företagslån, checkkrediter m.m.
  • Bibehåll kreditutrymmet till investeringar som EJ går att leasa, ex. utbyggnad av fastigheter, lån till bolagsförvärv m.m.

Ta hand om varandra och er själva.

Vänliga hälsningar,

Teamet på Leasify