Övrigt

Spara pengar

Genom bättre analys får du kontroll på dina avtal och vart du kan spara pengar.

Hur vet du att ni har rätt pris?

Det finns flera anledningar till att företag betalar för mycket:


1.) Upphandlingen:

Naturligtvis sker de flesta upphandlingar med jämförelser av olika slag men det finns ofta ett par begränsande faktorer:

 • Tidsbrist
  Eftersom tiden inte räcker till måste man begränsa sitt urval. Man utgår ofta från sin befintliga leverantör och jämför med en eller ett par andra företag. Problemet med detta är ofta att tidsbristen sätter sin gräns. Eftersom förslagen ser olika ut, jämförs inte befintlig och ny leverantör på exakt samma parametrar vilket ger ett dåligt underlag för beslut.
 • Äpplen & Päron
  I upphandlingar med många parametrar är ofta affärsförslag och offerter helt olika varandra i uppbyggnad vilket försvårar en korrekt jämförelse avsevärt.

På grund av ovanstående faktorer är det lätt att fastna med befintliga leverantörer och på sikt måla in sig i ett hörn.


2.) Avtalet:
 • Låg transparens
  Man vet i regel bara månadskostnaden och avtalslängden. Det är ofta svårt att läsa ut vad affären i övrigt baserar sig på. I leasing eller hyresavtal ingår alltid fem parametrar; avtalstid, ränta, pris, månadskostnad och restvärde. Utöver dessa påverkar också interimshyra, försäkring och avi/uppläggningsavgifter.
 • Lätt att glömma bort
  Många företag har hyres- och leasingavtal inom många olika kategorier och det är därför svårt med överblick och kontroll. En väldigt stor intäktskälla för vissa leverantörer och finansbolag är därför förlängningshyror. Om uppsägning inte görs i rätt tid förlängs avtal med upp till ett år i taget. Detta skapar onödiga kostnader för många företag.

3.) Omförhandling/ lösen av avtal

Den kanske största anledningen till att företag betalar för mycket beror på sättet avtal läggs om/omförhandlas. Eftersom ”månadskostnad” har blivit den enskilt största faktorn öppnar det upp för kreativa lösningar som i slutändan kostar företag stora pengar. Genom att lägga om avtal innan de löpt ut, bundla ihop olika avtal med varandra utan särredovisning av respektive post, och skapa helhetslösningar, kan skenande kostnader enkelt döljas.

 • Lösen av befintliga avtal
  Det heter ofta att ”vi löser ert befintliga avtal”, ”ni kan sänka er månadskostnad och få bättre maskiner” osv. Det låter bra men i de flesta fall betalar ni för lösenpriset i ert nya avtal. Den sänkta månadskostnaden ni får under perioden fram till ert gamla avtal skulle löpt ut kompenserar inte på långa vägar den kraftigt sänkta månadskostnad ni kan få om ni gör en bra upphandling utan befintligt avtal att lösa.
 • Helhetslösningar
  Visst låter det smidigt att få allt på en faktura, att betala en summa per anställd eller dylikt. Det är enkelt att budgetera och det finns en smidighet att endast ha ett nummer att ringa både för kaffemaskinen, kopiatorn och telefonin. Men ofta går det ut på att lösa avtalen och skriva nya avtal kontinuerligt, och som företag hamnar ni helt ur kontroll och riskerar att måla in er i ett hörn. Helhetslösning är bara bra om ni har full kontroll på varje enskilt område inom totallösningen.

Ring eller maila oss med frågor om ovanstående samt leasing- och hyresavtal generellt.
Mail: info@leasify.se , tel:08 - 124 568 00


Kunskap och kontroll

Genom den analys du får med Leasify samt uppställning i upphandlingar mm kommer du vara bättre rustad i din nästa upphandling.

Vi säger inte att just du inte har tillräcklig kunskap för att kunna göra bra upphandlingar. Däremot vågar vi påstå att din tid inte skulle räcka till att få den analys vi på Leasify kan ge dig. För att få den hade du varit tvungen att scanna marknaden och fråga åtskilliga företag om deras kostnader för det du ska upphandla. Vi riktar oss inte till de som inte kan – vi riktar oss till som vill bli bäst! Vill du det vet du också att det aldrig finns något att förlora på fler infallsvinklar, synpunkter och förslag.

I systemet får du inte bara analysen. Du kan samla dina avtal (med avtalskopior) bakom en säker inloggning och säkerställa att du alltid har full kontroll på dina avtal. Systemet har även en larmfunktion som varnar dig per mail när det är dags att säga upp eller omförhandla ett avtal så det inte riskerar att löpa på förlängning till onödig kostnad för ditt företag.

Ring eller maila oss med frågor om ovanstående samt leasing- och hyresavtal generellt.
Mail: info@leasify.se , tel:08 - 124 568 00