IFRS16 & K3 - Bokföringsrapporter

För er som redovisar enligt IFRS16 medför de nya reglerna att ni måste ha mer och tydligare information om era avtal än tidigare.

Med Leasifys tjänst får ni underlag för er redovisning genom ett par snabba klick. Nödvändig information för IFRS och K3 kan användas på ett smartare och betydligt modernare och roligare sätt – lönsamt och effektivt!

Tjänsten är utvecklad under en längre tid med feedback från många av våra 1 900 kunder samt workshops tillsammans med de stora revisionshusen på den svenska och globala marknaden. Utöver detta har vi byggt in smartness med API kopplingar till flertalet viktiga index som påverkar avtal och rapporter.

Se hur vi förenklar ert arbete:

  • Rapportera - snabbt & enkelt
  • Spara både tid & pengar
  • Öka er kontroll över avtal och leasingskulder
  • API-kopplingar för live-data
  • Bli er revisors bästa vän

Boka din demo:

Önskar du veta mer om bokföringsrapporterna? Kontakta vår support. Du når oss snabbast på telefon: 08-124 568 00, via vår chatt eller på email: support@leasify.se

Vi hör av oss till dig!

Vi som arbetar på Leasify är experter på leasing med en gedigen bakgrund inom branschen. Ni är alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra rådgivare per telefon eller via mejl.

Vad innebär det att redovisa IFRS16? 

Den nya leasingstandarden IFRS16 som ersätter nuvarande IAS 17 är tillämplig från den 1 januari 2019 eller senare. Standarden innebär förändringar framförallt för leasetagaren medan redovisningen för leasegivaren är oförändrad.  

För leasetagare innebär IFRS16 att begreppen finansiell respektive operationell leasing försvinner ur ett redovisningsperspektiv. Man jobbar efter en ”right-ofuseasset” princip. En leasingskuld ska då redovisas oavsett, på alla leasingavtal.  

Enligt den så kallade förenklingsprincipen så kan man göra undantag för avtal som är ”low value and short term”, vilket i tolkningen avses som avtal under fem tusen USD och kortare än 12 månader. 

Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.  

 

Vad betyder förändringen kring IFRS16 i korta drag? 

  • KPI:n skuldsättningsgrad förändras då skulderna i balansräkningen ökar. 
  • Klassificeringen i resultaträkningen ändras från redovisas som leasinghyra till att redovisas avskrivningar på tillgången och räntekostnader på leasingskulden, vilket medför bättre rörelseresultat men sämre finansnetto. 
  • Klassificering i kassaflödesanalysen. Leasingavgifter som tidigare klassificerats i den löpande verksamheten kommer endast kunna fortsätta göra detta för den del som avser räntekostnad (förutsatt att företaget har som policy att redovisa räntor i den löpande verksamheten). 

Läs mer om IFRS16 på Skatteverket. 

ThorenGruppen AB använder Leasifys smarta avtalspärm

”Med hundratals avtal, fördelade på olika orter och avdelningar, så har vi genom Leasify fått kontroll på våra avtal. Tjänsten har fungerat som stöd för vår ekonomiavdelning och hjälpt oss med rapporter för vår K3 redovisning.” / Richard Bagger, strategisk inköpschef, ThorenGruppen.

ThorenGruppen är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med över 1400 medarbetare som arbetar med utbildning och kompetensutveckling över hela Sverige, i nära samarbete med näringsliv och arbetsliv. Genom Leasify gjorde Thorengruppen en benchmark mot befintlig leverantör. Resultatet blev besparingar på 23 %.