Alt bedriften din trenger for å rapportere ifølge IFRS 16

Trenger du hjelp med IFRS 16?

Kontakt Leasify for mer informasjon om IFRS 16 eller bestill demo

Guide til IFRS 16

I denne guiden går vi gjennom leiestandardene i IFRS 16 og hvorfor den skaper hodebry for mange selskaper. Vi trekker frem de største utfordringene med å rapportere leieavtaler og presenterer løsninger for å få orden på IFRS 16-rapportene.

Guiden tar blant annet opp:

Leasify – et økosystem for leasing

Kontakt Leasify for mer informasjon om IFRS 16 eller bestill demo

På 15 minutter viser vi deg hvor enkelt Leasify hjelper bedriften med å få orden på IFRS 16-rapportene. 

Hva er IFRS 16?

IFRS i teori og praksis

Den nye leasingstandarden IFRS 16 som erstatter nåværende IAS 17, gjelder fra 1. januar 2019 eller senere. Standarden betyr forandringer spesielt for leasingtakeren, mens rapporteringen for leasinggiveren er uforandret.

For leasingtakere betyr IFRS 16 at begrepene finansiell og operasjonell leasing forsvinner ut fra et rapporteringsperspektiv. Vi jobber etter et «right-of-use asset»-prinsipp. En leasinggjeld skal da rapporteres uansett, på alle leasingavtaler.

Ifølge det såkalte forenklingsprinsippet kan man gjøre unntak for avtaler som er «low value and short term». Med dette menes avtaler under fem tusen euro og kortere enn 12 måneder.

Denne rapporteringen er basert på det perspektivet at leasingtakeren har rett til å bruke en eiendel i en spesifikk tidsperiode og samtidig en forpliktelse til å betale for denne rettigheten.

KPI-ens gjeldsgrad endres når gjelden i balanseregnskapet øker.

Klassifisering i kontantstrømanalysen. Leasingavgifter som tidligere er klassifisert i den løpende driften, vil bare kunne fortsette å gjøre dette for den delen som gjelder rentekostnader (forutsatt at bedriften har som policy å rapportere renter i den løpende driften).

Trenger du hjelp med IFRS 16?

Med Leasifys tjeneste får du underlag for rapporteringen via et par raske klikk.

All nødvendig informasjon for IFRS 16 kan brukes på en smartere og betydelig mer moderne og morsom måte – lønnsomt og effektivt.

Leasifys tjeneste er utviklet med hjelp og tilbakemelding fra flere av våre 1900 kunder og workshops med store revisjonshus på det svenske og globale markedet.

Ønsker du å vite mer om hvordan Leasify hjelper deg med IFRS 16? Bestill en demo eller kontakt oss nedenfor.

Hvorfor Leasify?

Anskaff leasing- og leieavtaler gjennom Leasifys autoriserte markedsledende leverandører. Leasify er en ressurseffektiv tjeneste som hjelper bedrifter å innhente tydelige og transparente tilbud. Dine vilkår og behov er utgangspunktet.

Sammenlign leverandører

Leasify matcher dine behov med transparente tilbud fra forskjellige leverandører. De inneholder avtaletid, rente, månedskostnad og restverdi. Alt for at sammenligningen skal være enkel.

Lease fra markedsledende leverandører

Lease nye produkter og tjenester fra markedsledende aktører med gode referanser. Med Leasify blir anskaffelsesprosessen enkel. Vi server tilbudene, du står for beslutningene.

Samle avtaler digitalt

Samle bedriftens avtaler i den smarte avtalepermen. Leasify foretar en kostnadsanalyse av avtalene deres, synliggjør mangler og gir deg kontroll.

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.