Leasify

Leasify är en tjänst som ser över företags befintliga leasing- och hyresavtal och hjälper er att upphandla nya kaffemaskiner, datorer, bilar, skrivare och kopiatorer. Företag leasar idag ofta flera produkter eller tjänster. Vi matchar era behov med transparenta offerter från auktoriserade marknadsledande aktörer. Leasify förenklar upphandlingar och förbättrar era avtal.

Jämför leverantörer inför er upphandling

Leasify matchar era behov med transparenta offerter från olika leverantörer. De innehåller avtalstid, ränta, månadskostnad och restvärde. Allt för att jämförelsen ska vara enkel.

Leasa från marknadsledande aktörer

Leasa nya produkter och tjänster från marknadsledande aktörer med goda referenser. Med Leasify blir upphandlingsprocessen enkel. Vi servar er med offerter, ni står för besluten.

Samla företagets avtal digitalt

Samla företagets avtal i den smarta avtalspärmen. Leasify gör en kostnadsanalys av era avtal, synliggör brister och ger er kontroll.

Upphandla kvalitativa produkter och tjänster

Upphandla leasing- och hyresavtal genom Leasifys auktoriserade marknadsledande leverantörer. Leasify är en kostnadsfri och resurseffektiv tjänst som hjälper företag ta fram tydliga och transparenta offerter. Era villkor och behov är utgångspunkten.


Upphandla nya leasingavtal via Leasify

  • Få en förenklad upphandlingsprocess, där ni står för krav och vi för service.
  • Få en transparent jämförelse mellan ledande aktörer inför upphandlingen.
  • Få råd och hjälp till finansiering via leasing av nya produkter till företaget.

Få kontroll på företagets avtal

Leasify hjälper företag analysera sina befintliga hyres- och leasingavtal, när de läggs in i den smarta avtalspärmen. Dolda kostnader och uppsägningstider upptäcks snabbt och ni får kontroll över samtliga avtal. Ni får råd om hur företaget kan hantera kommande inköp och finansieringslösningar, så att ni på bästa sätt tillgodoser era behov och er budget. Med Leasify förbättrar ni era avtal.


Den smarta avtalspärmen

  • Ha alla hyres-och leasingavtal samlade på ett ställe, oavsett avdelning på arbetsplatsen. Få en notis när befintliga avtal löper ut och det är dags att upphandla nya produkter och tjänster.
  • Få kontroll över vad avtalen innehåller och sänk er kostnader inför en ny upphandling. Genom Leasify jämför ni enkelt avtal och får insikt i vilket som passar ert företag bäst.

Förbättra och samla era avtal