Tilläggsmoduler för rapportering inom IFRS 16 och K3

Leasifys tilläggsmoduler kan adderas vid behov för att utöka funktionaliteten i tjänsten ytterligare. Är du befintlig kund hos oss kan du boka en demo av våra tilläggstjänster genom att klicka här. Om du inte är kund men intresserad så ta kontakt med oss här.

IFRS 16/K3

Valuta

Valutamodulen gör att du enkelt kan konvertera dina avtal mellan olika valutor för att få samma rapporteringsvaluta. Modulen använder API-kopplingar mot Riksbanken, Europeiska centralbanken och Morningstar. Använder du ingen av dessa finns självklart också möjligheten att lägga in egna kurser som koncerninterna budgetkurser eller liknande. Den konverterar resultat och kostnadsposter med genomsnittskurser och balansvärden med balanskurs och presenterar omräkningsdifferenser till följd av valutakonvertering. Du slipper därmed räkna om valuta och uppdatera kurser manuellt i ett kalkylark. Och sparar tid.

Sammanslagna rapporter

Denna modul gör att du kan slå ihop rapporter som du tagit ut separat och som du sedan vill slå ihop eller konsolidera. Den används med fördel med Valutamodulen om du även behöver slå ihop de konverterade rapporterna. Den kan även användas om du vill ta ut rapporter per bolag men även sedan slå ihop de olika rapporterna.

Forecast

Forecast-modulen hjälper dig att slå ihop kontraktsberäkningar samtidigt som du kan följa hur leasingavgifterna rör sig över tid. Modulen ger dig information om såväl historisk som framtida data. Du kan därmed få koll på hur finansiella belopp har förändrats över tid, till exempel en leasingskuld, och kan göra framtida bedömningar och prognoser/budgetar. I modulen kan du även lägga in ett eget kostnadsställe där du jobbar med fiktiva avtal, vilket kan vara värdefullt om du exempelvis har planer på att ta in nya bilar i bolaget eller vill hyra en ny lokal. Utifrån den data du får fram kan du sedan fatta investeringsbeslut och göra budgetar.

Forecast utökad

Denna modul hjälper dig på samma sätt som Forecast-modulen, men möjliggör även andra funktioner. I denna modul kan du sätta egna kontonummer och namn samt markera rader med olika färger för att enkelt hitta den information du är ute efter.

Anpassade rapporter

För dig som redovisar enligt IFRS 16 och K3 och har ett konsolideringsverktyg med inläsningsmallar eller specifika rapporteringsmallar kan modulen Anpassade rapporter ge ett stort mervärde. Med hjälp av Anpassade rapporter kan du – med hjälp av Leasify eller på egen hand – ladda upp en egen Excel-mall i systemet och sedan skapas IFRS 16- och K3-rapporterna utifrån det formatet. Det betyder att du kan använda samma struktur som du är van vid, och få utdatan uppställd precis som du önskar. Modulen minimerar därav mycket av det arbete som du annars kan behöva göra vid sidan av i Excel.

Avtalshantering

Egna fält

Egna fält används för att lägga till skräddarsydda fält till dina avtal. Du kan sätta en egen rubrik och lägga till så att fältet kommer med när ni lägger in avtalen. Informationen kan sedan presenteras i avtalslistor samt användas som urval och filtrering i avtalshanteringen. Det går att lägga in text, datum, nummer och rullista.

Massinmatning

Massinmatningsmodulen passar er som har många leasing- och hyresavtal för avtalsinmatning och ger er möjligheten importera flera avtal i samma import helt digitalt och tidseffektivt. Du väljer vilken information du vill ta med genom att välja kolumner i systemet som sedan kan läsas in. Massinmatningen fungerar så att du laddar in en Excel-fil i systemet, kopplar rubriker mot systemets rubriker och hämtar upp informationen i respektive kolumn. Du kan även exportera en mall från systemet, lägga in informationen enligt den strukturen, klistra in i tabellen och sedan massinmata avtal.

Påminnelser

Förutom påminnelserna du får i systemet så kan du via påminnelsemodulen redigera befintliga påminnelser med datum och namn, sätta egna påminnelser och datum samt rubrik och text till de som ska få påminnelsen. Med modulen får du också möjlighet att styra vilka grupper/behörighetshierarkier och därigenom personer som ska få påminnelsen. Utöver det får du även en lista på alla påminnelser och en kalendervy som du kan ladda ner och koppla till din egen mail.

Digital Signering

Vi utökar funktionaliteten i avtalshanteringen och har infört en modul för signering. Modulen passar dig som har behov av att kunna skicka avtal som exempelvis styrelseprotokoll, kundavtal, leverantörsavtal eller andra typer av avtal för signering. Genom att enkelt ladda upp avtal och välja mottagare får du iväg dokumentet för signering. Mottagaren får en länk för att signera via penna/muspekare eller BankID (olika för olika länder). Du som är ansvarig för dokumentet får information om när signeringar är gjorda och när allt är signerat får du även en kopia med signaturer.

Säkerhet

Single Sign on

Med Single Sign On slipper ni hantera användarkonton genom Leasify och använder istället företagets egna konton/AD:n. Du behöver därför inte använda andra inloggningssätt och du loggas direkt in i systemet. Modulen passar dig som likt BankID vill ha ytterligare säkerhet i inloggning eller dig som har många användare som du vill kunna behörighetsstyra till systemet via er egen IT-struktur och egna konton/AD.

Eget dokumentarkiv för avtal

Använder du denna modul kan du lagra era avtalsbilagor i ert eget S3-kompatibla lagringsutrymme. Modulen används om ni har IT-krav på specifika lagringar av bilagor genom dedikerade servrar. En dedikerad server är en hostingtjänst som innebär att en kund hyr en fysisk, eller virtuell, server av en hostingleverantör. Att servern är dedikerad innebär att den inte delas med andra kunder.

Övrigt

Upphandling & Inköp

Du som kund kan kostnadsfritt ta hjälp av Leasify när ni ska göra inköp av kaffe, copy, IT och telefoni. Vi konkurrensutsätter då leverantörer och ni får bra, transparanta offerter utifrån er kravställning. Ni är som kund anonym för att inte blir uppringd av flera säljare. Använd denna del av tjänsten för att göra besparingar och kostnadseffektivt få bra erbjudanden nästa gång ni gör inköp.

Leasify tillhandahåller också finansiering av diverse olika objekt. Vi hjälper dig hitta bra leasingvillkor och bra räntor. Vi har hjälpt kunder med allt från åkergräsklippare, schaktmaskiner till padelbanor och musikanläggningar. Även denna del av tjänsten är kostnadsfri för er som kund.

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.