Tilläggsmoduler för rapportering inom IFRS 16 och K3

Leasifys tilläggsmoduler kan adderas vid behov för att utöka funktionaliteten i tjänsten ytterligare. Är du befintlig kund hos oss kan du boka en demo av våra tilläggstjänster genom att klicka här. Om du inte är kund men intresserad så ta kontakt med oss här.

Anpassade rapporter

För dig som redovisar enligt IFRS 16 och K3 och har ett konsolideringsverktyg med inläsningsmallar eller specifika rapporteringsmallar kan modulen Anpassade rapporter ge ett stort mervärde. Med hjälp av Anpassade rapporter kan du – med hjälp av Leasify eller på egen hand – ladda upp en egen Excel-mall i systemet och sedan skapas IFRS 16- och K3-rapporterna utifrån det formatet. Det betyder att du kan använda samma struktur som du är van vid, och få utdatan uppställd precis som du önskar. Modulen minimerar därav mycket av det arbete som du annars kan behöva göra vid sidan av i Excel.

Forecast-modul

Forecast-modulen hjälper dig att slå ihop kontraktsberäkningar samtidigt som du kan följa hur leasingavgifterna rör sig över tid. Modulen ger dig information om såväl historisk som framtida data. Du kan därmed få koll på hur finansiella belopp har förändrats, till exempel en leasingskuld, och kan göra framtida bedömningar och prognoser. I modulen kan du även lägga in ett eget kostnadsställe i systemet där du jobbar med fiktiva avtal, vilket kan vara värdefullt om du exempelvis har planer på att ta in nya bilar i bolaget eller vill hyra en ny lokal. Utifrån den data du får fram kan du sedan fatta investeringsbeslut och göra budgetar.

Valutakonvertering för IFRS 16-rapporter

Med hjälp av valutamodulen kan du som har en internationell koncern konvertera dina IFRS 16-rapporter till en gemensam valuta. Förutom att lägga in egna budgetkurser kan du också konvertera dina rapporter från en valuta till en annan med bara några enkla knapptryck. Systemet hämtar då automatiskt information från Riksbanken, Europeiska centralbanken och Morningstar. Du slipper därmed räkna om valuta och uppdatera kurser manuellt i ett kalkylark.

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.