Fem frågor och svar om Leasifys SaaS-tjänst

Vilken typ av avtal kan man lägga in i Leasifys system? Och hanterar systemet indexeringar i avtalen? Här svarar Anton Leinonen, som har mångårig erfarenhet av att jobba med Leasifys kunder, på de fem vanligaste frågorna han brukar få som Key Account Manager.

1. Kan man enbart lägga in sina hyres- och leasingavtal i systemet?  

– Nej, vårt system tillåter även andra affärskritiska avtal. De avtalen kan vara av olika slag, allt från licenser till serviceavtal och leverantörsavtal. Man får påminnelser när avtalen exempelvis löper ut eller behöver omförhandlas. Det kan vara skönt att ha alla avtal samlade under samma tak, och att slippa olika system för olika typer av avtal.  

2. Kan Leasifys system hantera hyresrabatter?  

– Absolut, vårt system kan hantera alla typer av rabatter, och det går också att implementera en trappstegsmodell. Om man till exempel har en rabatt som förändras varje år kan den anpassas i systemet. 

3. Hanterar systemet indexeringar i avtalen? 

– Ja, vår tjänst möjliggör arbete med både befintliga marknadsindex, till exempel KPI, samt skapande av egna index som avtalen kan vara kopplade till. Uppdateringar av avtalen kopplade till index sker sedan per automatik, till skillnad från om man istället hanterar avtalen manuellt i ett kalkylark. Vårt system uppdaterar även avtalen om det sker förändringar, exempelvis om ett avtal förlängs eller avslutas i förtid.  

4. Kan man tilldela olika behörighetstyper till olika användare?  

– Plattformen möjliggör för en anpassad behörighetsstruktur för användarna. Det innebär att man kan specificera vilka åtgärder och avtal användarna ska kunna se och hantera i systemet.  

5. Hanterar tjänsten olika valutor i avtalen?  

– Vårt system stödjer hantering av olika valutor i avtalen. Genom vår valutamodul kan man också konvertera valutan till önskad valuta vid generering av rapporter. Rapporterna inkluderar omräkningsdifferensen och man har möjlighet att använda en egen valutakurs eller hämta hem valutakurser från Riksbanken, Morningstar eller Europeiska centralbanken.   

Kontakta Anton på telefon 0791024460  eller via mejl [email protected] för mer info.  

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Vad är resultatet av en leasing?

Leasing är en viktig finansieringsform för många företag, oavsett om det handlar om att skaffa ny utrustning, fastigheter eller andra tillgångar. Men hur påverkar leasing egentligen företagets balansräkning och resultat? I denna artikel utforskar vi hur leasing påverkar både tillgångar och skulder i balansräkningen samt vilken effekt det har på företagets redovisning.

LÄS MER
ifrs 16

Strategier för avtalsförlängningar

Att redovisa leasingavtal enligt IFRS 16 innebär vissa utmaningar, särskilt planeringen av avtalsförlängningar av lokalhyror. Nyckeln till en korrekt finansiell rapportering ligger i att från början göra realistiska prognoser om hur länge exempelvis en lokal kommer att användas.

LÄS MER

Fem frågor och svar om Leasifys SaaS-tjänst

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.