Så undviker ni fel i redovisningen av leasing 

Har ni svårt att få rätt resultat i K3-redovisningen? Här förklarar Richard Nilsson, Leasifys grundare, hur ni gör det komplexa enkelt.

De flesta företag som redovisar enligt K3 väntar till bokslutet med att se över sina leasingavtal. Men risken för att redovisningen blir felaktig ökar om ni väntar till sista minuten med att gå igenom vad som har hänt i varje avtal under året. 

– I ett finansiellt leasingavtal har ni en skuldsida som minskar med amortering, och en tillgångssida som minskar genom avskrivningar. Det uppstår alltså en temporär skillnad som ska redovisas som resultat i leasingen – och på den ska det sedan läggas en skatt. Det blir helt enkelt många poster att hålla koll på, förklarar Richard Nilsson, grundare av Leasify.  

Svårhanterligt kalkylark 

Redovisningen blir ännu mer komplex om ett avtal exempelvis avslutas i förtid eller förlängs. Då kommer ni till slut att sitta med ett stort och svårhanterligt kalkylblad, och det blir en utmaning att få ihop allt till en korrekt årsrapport.  

– För ett enda leasingavtal måste ni göra en beräkning av leasingavgifterna månad för månad, och ni måste också ta fram vad ränta och amortering blir. ​​Det handlar alltså om minst 20 olika beräkningar per leasingavtal per månad, och många företag har hundratals olika avtal att redovisa.  

Uppdatera kontinuerligt 

För att inte riskera att ni får fel resultat i K3-redovisningen behöver ni först och främst ha ett kalkylblad per avtal  – som ni alltid uppdaterar när det sker en förändring.  

– Det är viktigt att ni gör de här korrigeringarna kontinuerligt. Gör ni det i varje avtal, samtidigt som ni har en fil där ni slår ihop alla siffror, kan ni få till det rätt, säger Richard Nilsson. 

– Men filen som ni har byggt upp kommer fortfarande att vara väldigt känslig. Detta eftersom den exempelvis inte har några inbyggda automatiska kontroller eller varnar för om något inte balanserar. Och trots att ni har byggt upp ett proffsigt kalkylark måste ni fortfarande räkna med att det kommer vara tidskrävande att jobba i, tillägger han. 

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

Undvik fel vid redovisning av leasing
Undvik fel vid redovisning av leasing

Så undviker ni fel i redovisningen av leasing 

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.