5 vanliga utmaningar med manuell hantering av IFRS 16-redovisning – och hur ni löser dem

Att hantera IFRS 16-redovisning med en egenbyggd Excel-snurra kan vara utmanande. I den här artikeln utforskar vi fem vanliga problem som kan uppstå.

Egenbyggd Excel för IFRS 16?
Att hantera och redovisa leasingavtal med en egenbyggd Excel-snurra kan vara utmanande, speciellt om ni har tiotals, hundratals eller till och med tusentals leasingavtal. Det kan bli svårt att hålla reda på vilka avtal som finns, deras utgångsdatum, vem som är ansvarig, och om tjänsten eller produkten faktiskt används. Samtidigt som ni navigerar i denna komplexitet, krävs det att ni även skapar rapporter som uppfyller IFRS 16-standarden och möter revisorns krav, vilket ytterligare förstärker behovet av ett effektivt och pålitligt system.

Här nedan har vi sammanställt fem vanliga problem som företag stöter på när de förlitar sig på manuella system för sin IFRS 16-redovisning. Vi hoppas att dessa insikter kan vara till hjälp för er på er resa mot en mer effektiv och tillförlitlig hantering av IFRS 16.

    1. Utmaningar med formler och beräkningar: Att skapa egenbyggda Excel-snurror för att hantera leasingavtal kan resultera i felaktiga beräkningar och formler, vilket kan leda till såväl fel i rapporter som bokföring.

    2. Risk för manuella fel: Manuell datahantering ökar risken för fel, särskilt vid hantering av stora datamängder.
    3. Bristande dataskydd: Excel-filer kan innehålla känslig och konfidentiell information, men dess skyddsnivå för företagsdata är inte alltid tillräcklig. Användning av en egenbyggd Excel-lösning för att hantera leasingavtal kan utgöra en säkerhetsrisk.

    4. Begränsade automatiseringsmöjligheter: Egenbyggda Excel-snurror kan vara otillräckliga för att automatisera processen och uppfylla IFRS 16-standarden, särskilt vid hantering av flera leasingavtal och komplexa beräkningar.
    5. Tidskrävande uppdateringar: Att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna inom IFRS 16 kräver både tid och resurser. Det innebär att man måste sätta sig in i och förstå de nya riktlinjerna och tolkningarna, vilket kan vara en utmaning.

Redovisa IFRS 16 med Leasify
Vi på Leasify förstår komplexiteten i IFRS 16-redovisningen och erbjuder en tjänst som är designad för att göra er leasingredovisning så smidig och korrekt som möjligt. Med Leasify kan ni förenkla er IFRS 16-redovisning genom att samla alla era leasingavtal på en plattform, vilket ger en klar överblick och underlättar uppföljning av avtalsändringar och förnyelser. Leasifys tjänst automatiserar beräkningar och skapar korrekta rapporter som uppfyller både IFRS 16-standarden och revisorns krav.

Vill ni veta mer?
Vill ni veta mer om hur Leasify kan effektivisera er IFRS 16-redovisning? Boka en kostnadsfri demo av vår tjänst här

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
ifrs 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER

5 vanliga utmaningar med manuell hantering av IFRS 16-redovisning – och hur ni löser dem

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.