Experten: Det här behöver du tänka på inför en börsnotering 

Ska ditt företag genomgå en börsnotering? Då är det avgörande att du är ordentligt förberedd. Redovisningsspecialisten Marcus Svensson förklarar hur du förbereder dig på bästa sätt.

Syftet med en börsnotering, som innebär att ett företag introduceras på börsen, kan variera mellan olika bolag. En vanlig anledning är att man vill tillföra nytt kapital till företaget för att finansiera till exempel förvärv eller utveckling av nya produkter. Det kan också handla om att existerande ägare vill sälja sin ägarandel eller att man ser noteringen som en kvalitetsstämpel för företaget.  

Oavsett anledning bör du se till att ditt företags börsresa blir så smidig som möjligt. Här tipsar Marcus Svensson, delägare och redovisningsspecialist på Fenix Advisory, om hur du bäst förbereder dig inför en börsnotering:  

1. Välj rätt handelsplats 

Det första steget i förberedelserna inför en börsnotering är att bestämma vilken handelsplats du vill notera ditt företag på. Det valet påverkar hur själva processen kommer att se ut. Vanligtvis noteras företagets aktier, men det är också möjligt att notera skuldebrev, såsom obligationer. 

– En viktig skillnad är valet av marknad eller handelsplats. Här skiljer vi mellan reglerade marknader, till exempel Nasdaqs huvudlista, och andra handelsplattformar som First North och Spotlight Stock Market. Kraven för att vara noterad på en handelsplattform är ofta lägre än för en reglerad marknad, vilket kan passa ett mindre företag, förklarar Marcus Svensson.  

– På en reglerad marknad ställs det högre krav. Bland annat kommer en oberoende börsrevisor att granska hela företaget och bedöma om det uppfyller noteringskraven, tillägger han.  

2. Gör en nulägesanalys 

Det är viktigt att utföra en analys av företagets aktuella situation när det gäller internkontroll, rutiner, processer och riskbedömningar. Identifiera var företaget befinner sig idag och vilka mål som behöver uppnås för att bli godkända för en notering. Det innefattar att utvärdera företagets organisation och kompetens.  

– Till exempel kan det krävas ett visst antal oberoende styrelsemedlemmar som inte har någon anställning inom företaget och som även är oberoende gentemot större aktieägare. Det syftar till att ge en oberoende insyn för alla investerare i företaget. 

3. Upprätta styrdokument och internkontroll 

Tänk på att skapa och implementera nödvändiga styrdokument för företaget, som till exempel en ekonomihandbok och finanspolicy. Styrdokumenten kan variera beroende på företagets behov och anpassas därefter.  

– En annan viktig del är att etablera en robust internkontroll där man genomför processgenomgångar för att identifiera risker och implementera nödvändiga kontroller. Det kan gälla allt från inköps- och försäljningsprocesser till boksluts- och budgetprocesser. Processomfattningen kan vara omfattande och involvera olika områden som behöver hanteras genom väldefinierade rutiner och kontroller. 

4. Extern finansiell rapportering 

Om företaget noteras på en reglerad marknad gäller IFRS som redovisningsstandard. IFRS kan också vara ett krav om noteringsavtalet på en handelsplattform kräver det, som till exempel på First North Premier. Det innebär att företaget behöver anpassa sin finansiella information enligt IFRS vid noteringen. IFRS är mer omfattande än de svenska redovisningsreglerna. 

– Förberedelserna inför övergången till IFRS kan vara tidskrävande och involvera omräkning av historisk information för att uppfylla kraven. Vanligtvis måste man visa finansiell information för de tre senaste avslutade räkenskapsåren, varav minst två ska vara enligt IFRS. Därför är det fördelaktigt att genomföra övergången till IFRS innan börsnoteringen för att säkerställa kvalitet och ge tillräckligt med tid för att träna organisationen att rapportera enligt IFRS – samt frigöra resurser för andra viktiga uppgifter i samband med börsnoteringen. 

5. Se över företagets systemstöd 

När företaget väl är börsnoterat ställs det högre krav på informationsdelning, detta eftersom det finns fler intressenter att ta hänsyn till jämfört med ett privatägt företag. Informationen måste produceras snabbt och vara tillförlitlig.  

– Ett exempel är kvartalsrapporter, som måste sammanställas inom två månader efter varje kvartal. För att hantera detta krävs vanligtvis väletablerade systemstöd för att säkerställa kvaliteten på den producerade informationen, som en bra konsolideringsplattform eller andra undersystem som exempelvis en leasing-modul för att enkelt redovisa företagets leasingavtal enligt IFRS 16. 

6. Ta din tid – och ta in hjälp 

Ett vanligt misstag är att underskatta den tid det tar att genomföra en börsnotering. Många av de aktiviteter som behöver genomföras, som internkontroll och finansiell rapportering, involverar samma nyckelpersoner inom företaget. Det är viktigt att tillåta tillräckligt med tid för att undvika överbelastning och ge medarbetarna möjlighet att utföra sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt som förberedelserna för börsnoteringen pågår. 

– Det kan vara nödvändigt att anlita olika rådgivare, som exempelvis finansiella och juridiska experter. En börsnotering är ett stort projekt som kräver engagemang och resurser, förklarar Marcus Svensson.   

Kontakta Fenix för mer information: 

Marcus Svensson, Fenix Advisory AB 
Co-Owner, Financial Reporting Specialist 
076-855 30 09 
[email protected] 

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
ifrs 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER

Experten: Det här behöver du tänka på inför en börsnotering 

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.