IFRS 16-experten: checklistan inför årsbokslutet

Många ekonomiavdelningar sitter just nu och kämpar med årsbokslutet. Det är mycket att tänka på, inte minst när det kommer till IFRS 16-redovisningen.

Richard Nilsson, grundare av Leasify och expert inom IFRS 16-redovisning, delar sina insikter för att förenkla årsbokslutet. I denna artikel presenterar han en sammanställd checklista som ni kan följa för att säkerställa ett felfritt årsbokslut.

Är alla leasingavtal med?
Det första steget i processen är att kontrollera om alla leasingavtal är medtagna. Det är viktigt att ni inkluderar de leasingavtal som skulle ha upphört under året men som ni har valt att förlänga. En förlängning innebär att avtalet inte längre klassificeras som ’no value short term lease’. Enligt IFRS-standarderna kan dock ’no value short term lease’ undantas om:

  • Leasingavtalet är av lågt värde, under 50 000 kronor.
  • Leasingavtal under 12 månader i avtalslängd.

Observera att undantaget inte tillämpas på befintliga leasingavtal som förlängs. Med det menas att om ni förlängde ett fordonleasingavtal under 2023, klassificeras det inte automatiskt som en ’short term lease’. I stället måste en omvärdering av det befintliga leasingavtalet göras.

Checklista:

  • Har varje leasingavtal identifierats och inkluderats? Kontrollera att alla leasingavtal, inklusive de för lokaler, fordon och utrustning är korrekt listade.
  • Dubbelkolla leasingavtal som har förlängts under året, dessa kräver särskild uppmärksamhet och kan inte klassificeras som ’no value short term lease’ utan en omvärdering.

Är alla leasingavtal uppdaterade?
För att försäkra oss om att er ekonomiska rapportering stämmer, är det viktigt att uppdatera och granska alla leasingavtal. Med tanke på de omfattande prisjusteringarna som inträffat under 2023, särskilt för lokalhyror. Därmed bör ni se över era avtalskostnader som kan ha ökat, kanske till och med avsevärt. Ett företag med ett stort antal leasingavtal kan råka ut för felaktigheter i bokslutet om inte dessa justeringar görs. Därför rekommenderas det att ni gör en noggrann granskning av era leasingavtal för att säkerställa rättvis och korrekt finansiell rapportering.

Checklista:

  • Se över era leasingavtal för att säkerställa att de stämmer överens med de senaste prisjusteringarna.
  • Bedöm hur de uppdaterade avtalskostnaderna påverkar er finansiella ställning och rapportering.

Har ni sett över låneräntan?
När räntelandskapet förändras, behöver ni anpassa ert tillvägagångssätt vid omvärdering av ekonomiska beslut. För leasingavtal som redan är på plats behöver ingen omedelbar uppdatering av räntan göras. Men vid en ny bedömning är det viktigt att ni använder den aktuella marginella låneräntan, och inte bara återanvänder den ränta som använts dessförinnan. Låt oss säga att ni omvärderar er lokal och beslutar att ni kommer att stanna där i ytterligare fem år – det är då ni ska använda marginell låneränta. Med det menas att ni ska applicera den räntan som återspeglar den nuvarande ekonomiska situationen och verkligheten. Vid en given leasingavgift resulterar en justerad låneränta i ett lägre anskaffningsvärde eller omvärdering desto högre räntan är.

Checklista:

  • Vid nya bedömningar använd den aktuella marginella låneräntan som återspeglar den nuvarande ekonomiska situationen.
  • Förstå och förklara hur en uppdaterad ränta påverkar era finansiella rapporter och beslutsprocesser.

Att följa denna checklista är bara början. För ytterligare insikter och kontinuerlig vägledning, följ Richard Nilsson på LinkedIn. Hans expertis och kontinuerliga uppdateringar ger er verktygen för att hålla er uppdaterade inom IFRS 16-redovisning.

För personlig hjälp med era leasingavtal eller för att säkerställa att ni är på rätt spår, tveka inte att kontakta oss på Leasify. Vårt team av specialister är redo att ge er det stöd och den vägledning som behövs. Boka här: https://leasify.se/boka/

Summary
IFRS 16-experten ger er checklistan att bocka av inför årsbokslutet.
Article Name
IFRS 16-experten ger er checklistan att bocka av inför årsbokslutet.
Description
IFRS 16-experten Richard Nilsson ger viktiga tips inför årsbokslutet, betonar noggrannhet i leasingavtalsuppdateringar och vikten av korrekta räntor för finansiell rapportering.
Author
Publisher Name
Leasify
Publisher Logo

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

Leasify sätter säkerheten i fokus
Säkerhet

Leasify sätter säkerheten i fokus

Säkerhet är en avgörande faktor för Leasify. Eftersom Leasify hanterar kunddata som kan innehålla både personuppgifter och känslig företagsinformation är säkerheten av stor betydelse. Leasifys CTO, Andreas Ek, ger en djupare inblick i säkerhetsavdelningens arbete och om framtida planer.

LÄS MER
Så får du en smidig övergång till IFRS
ifrs 16

Så får du en smidig övergång till IFRS 

Att byta från K3 till den globala redovisningsstandarden IFRS är en omfattande process och risken för misstag är stor. Här tipsar redovisningsspecialisten Marie Lind om hur du undviker de vanligaste fallgroparna.  

LÄS MER

Fem frågor och svar om Leasifys SaaS-tjänst

Vilken typ av avtal kan man lägga in i Leasifys system? Och hanterar systemet indexeringar i avtalen? Här svarar Anton Leinonen, som har mångårig erfarenhet av att jobba med Leasifys kunder, på de fem vanligaste frågorna han brukar få som Key Account Manager.

LÄS MER

IFRS 16-experten: checklistan inför årsbokslutet

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.