IFRS 16-experten: checklistan inför årsbokslutet

Många ekonomiavdelningar sitter just nu och kämpar med årsbokslutet. Det är mycket att tänka på, inte minst när det kommer till IFRS 16-redovisningen.

Richard Nilsson, grundare av Leasify och expert inom IFRS 16-redovisning, delar sina insikter för att förenkla årsbokslutet. I denna artikel presenterar han en sammanställd checklista som ni kan följa för att säkerställa ett felfritt årsbokslut.

Är alla leasingavtal med?
Det första steget i processen är att kontrollera om alla leasingavtal är medtagna. Det är viktigt att ni inkluderar de leasingavtal som skulle ha upphört under året men som ni har valt att förlänga. En förlängning innebär att avtalet inte längre klassificeras som ’no value short term lease’. Enligt IFRS-standarderna kan dock ’no value short term lease’ undantas om:

  • Leasingavtalet är av lågt värde, under 50 000 kronor.
  • Leasingavtal under 12 månader i avtalslängd.

Observera att undantaget inte tillämpas på befintliga leasingavtal som förlängs. Med det menas att om ni förlängde ett fordonleasingavtal under 2023, klassificeras det inte automatiskt som en ’short term lease’. I stället måste en omvärdering av det befintliga leasingavtalet göras.

Checklista:

  • Har varje leasingavtal identifierats och inkluderats? Kontrollera att alla leasingavtal, inklusive de för lokaler, fordon och utrustning är korrekt listade.
  • Dubbelkolla leasingavtal som har förlängts under året, dessa kräver särskild uppmärksamhet och kan inte klassificeras som ’no value short term lease’ utan en omvärdering.

Är alla leasingavtal uppdaterade?
För att försäkra oss om att er ekonomiska rapportering stämmer, är det viktigt att uppdatera och granska alla leasingavtal. Med tanke på de omfattande prisjusteringarna som inträffat under 2023, särskilt för lokalhyror. Därmed bör ni se över era avtalskostnader som kan ha ökat, kanske till och med avsevärt. Ett företag med ett stort antal leasingavtal kan råka ut för felaktigheter i bokslutet om inte dessa justeringar görs. Därför rekommenderas det att ni gör en noggrann granskning av era leasingavtal för att säkerställa rättvis och korrekt finansiell rapportering.

Checklista:

  • Se över era leasingavtal för att säkerställa att de stämmer överens med de senaste prisjusteringarna.
  • Bedöm hur de uppdaterade avtalskostnaderna påverkar er finansiella ställning och rapportering.

Har ni sett över låneräntan?
När räntelandskapet förändras, behöver ni anpassa ert tillvägagångssätt vid omvärdering av ekonomiska beslut. För leasingavtal som redan är på plats behöver ingen omedelbar uppdatering av räntan göras. Men vid en ny bedömning är det viktigt att ni använder den aktuella marginella låneräntan, och inte bara återanvänder den ränta som använts dessförinnan. Låt oss säga att ni omvärderar er lokal och beslutar att ni kommer att stanna där i ytterligare fem år – det är då ni ska använda marginell låneränta. Med det menas att ni ska applicera den räntan som återspeglar den nuvarande ekonomiska situationen och verkligheten. Vid en given leasingavgift resulterar en justerad låneränta i ett lägre anskaffningsvärde eller omvärdering desto högre räntan är.

Checklista:

  • Vid nya bedömningar använd den aktuella marginella låneräntan som återspeglar den nuvarande ekonomiska situationen.
  • Förstå och förklara hur en uppdaterad ränta påverkar era finansiella rapporter och beslutsprocesser.

Att följa denna checklista är bara början. För ytterligare insikter och kontinuerlig vägledning, följ Richard Nilsson på LinkedIn. Hans expertis och kontinuerliga uppdateringar ger er verktygen för att hålla er uppdaterade inom IFRS 16-redovisning.

För personlig hjälp med era leasingavtal eller för att säkerställa att ni är på rätt spår, tveka inte att kontakta oss på Leasify. Vårt team av specialister är redo att ge er det stöd och den vägledning som behövs. Boka här: https://leasify.se/boka/

Summary
IFRS 16-experten ger er checklistan att bocka av inför årsbokslutet.
Article Name
IFRS 16-experten ger er checklistan att bocka av inför årsbokslutet.
Description
IFRS 16-experten Richard Nilsson ger viktiga tips inför årsbokslutet, betonar noggrannhet i leasingavtalsuppdateringar och vikten av korrekta räntor för finansiell rapportering.
Author
Publisher Name
Leasify
Publisher Logo

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
ifrs 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER

IFRS 16-experten: checklistan inför årsbokslutet

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.