FÖretagets dashboard

-Få översikt över era samtliga avtal-

Kundens dashboard är en överblick som ger transparens och kontroll över kundens portfölj av leasing och hyresavtal. Men det ger inte bara en överblick utan är även ett arbetsverktyg för att inte missa avtal till förlängning, se den framtida besparingspotentialen utifrån sin nuvarande avtalssituation i förhållande vad Leasify kan göra med framtida upphandlingar.

Besparingspotential

Grafen visar kommande besparingspotential för upphandlingar utifrån kundens avtalsportfölj. Räknas på när avtalet slutar och besparingen räknas ut i förhållande till vad kunden betalar för nuvarande avtal jämfört med upphandlingar som Leasify med liknande utrustning och behov.

Leasingskuld

Detta är kundens totala leasingskuld för hela avtalsportföljen, dvs när den är helt nedbetald. RN måste svara på om detta enbart kommer för IFRS/K3 kunder. Om det är så behöver detta ersättas med ett annat diagram som är relevant för samtliga kunder.

Er snittränta

Snitträntan är räntan som kunden betalar för hela sin avtalsportfölj och sedan är det en uträknad besparingspotential baserat på ett snitt hos oss på Leasify för se kommande besparingspotential för kommande affärer. Denna är lite svår då räntan är baserad på objekt, kund, bransch, leverantör så det är svårt att säga vid en första anblick om räntan är bra eller dålig. Men tanken är att ge kunden transparens i vad de har för ränta samt om vi kan ge en bättre ränta för framtida affärer.

Förlängda avtal

Förlängda avtal är sådana avtal som har gått över avtalstiden och kunden redan har betalat. Detta är pengar som kunden betalar i onödan. Så 6 681 kr betalar kunden för avtal som de redan har betalat av. Denna är att visa hur mycket pengar som betalas för avtal som är underförlängning och för att visa var de behöver agera på.

Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar är upphandlingar där jag som kund har skickat iväg förfrågan till leverantörer. I detta fall så är det för Telefon, Kopiatorer och bilar. För att få exakt status måste man gå in på respektive upphandling. Det kan vara allt ifrån att kunden precis har skicka in kravspec till att de har fått alla förslag presenterade för sig för att fatta beslut vilken leverantör de vill gå vidare med.

Spara pengar

Detta är besparing baserat på vad ni betalar nu jämfört med vad Leasify kan spara för er verksamhet. 

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.