Webinar med Leasify

Lägger du eller din kund alldeles för mycket tid på något som ”bara borde fungera”. Känns rapportering av Leasing enligt IFRS och K3 bökigt, manuellt och tidsödande? Det var känslan hos våra kunder förut också

Agenda

Vad är IFRS16?

Den nya leasingstandarden IFRS16 som ersätter nuvarande IAS 17 är tillämplig från den 1 januari 2019 eller senare. Standarden innebär förändringar framförallt för leasetagaren medan redovisningen för leasegivaren är oförändrad. 

För leasetagare innebär IFRS16 att begreppen finansiell respektive operationell leasing försvinner ur ett redovisningsperspektiv. Man jobbar efter en ”right-of–use asset” princip. En leasingskuld ska då redovisas oavsett, på alla leasingavtal.   

Enligt den så kallade förenklingsprincipen så kan man göra undantag för avtal som är ”low value and short term”, vilket i tolkningen avses som avtal under fem tusen Euro och kortare än 12 månader.  

Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.   

KPI:n skuldsättningsgrad förändras då skulderna i balansräkningen ökar. 

Klassificeringen i resultaträkningen ändras från redovisas som leasinghyra till att redovisas avskrivningar på tillgången och räntekostnader på leasingskulden, vilket medför bättre rörelseresultat men sämre finansnetto. 

Klassificering i kassaflödesanalysen. Leasingavgifter som tidigare klassificerats i den löpande verksamheten kommer endast kunna fortsätta göra detta för den del som avser räntekostnad (förutsatt att företaget har som policy att redovisa räntor i den löpande verksamheten). 

Vi på Leasify är stolta
samarbetspartners till FAR

Leasify gör att avtalshantering, upphandling av produkter och tjänster samt IFRS16 & K3 rapportering blir enkelt, effektivt och smart för FAR’s medlemmar och deras kunder. 

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Läs mer här. 

Bakom webinaret

Theodor Röhr ansvarar för affärsområdet Onboarding dvs implementation av nya kunder, affärsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete. Theodor har sedan tidigare en bakgrund som Business Controller från flera branscher.
Theodor Röhr
Onboarding Manager
Richard Nilsson är grundare av Leasify och har bakgrund i leasingbranschen från GE Capital Solutions och Ikano Bank. Richard arbetar med att utveckla produkterna som Leasify erbjuder inom Redovisning, Upphandling av leasing- och hyresavtal samt analys av befintliga leasingavtal.
Richard Nilsson
Product Owner

Webbinar 20/1-2021

Anmäl dig nu och lär dig hur Leasify förenklar ditt arbete

Är du nyfiken på hur Leasify kan hjälpa ditt företag eller har andra frågor? Kontakta oss i formuläret längst ned på sidan. 

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.