Därför är IFRS 16-redovisning en stor utmaning för många företag 

Påpekar er revisor fel och brister i IFRS 16 redovisningen? Richard Nilsson, grundare av Leasify, berättar om de vanligaste utmaningarna som ekonomiavdelningen brottas med vid redovisning enligt IFRS 16 – och vad konsekvenserna kan bli om ni inte har koll på leasingavtalen.

Alla bolag som följer det internationella regelverket IFRS måste redovisa enligt leasingstandarden IFRS 16, som infördes år 2019. Det betyder att företagen behöver ta upp alla typer av leasingavtal i balansräkningen som tillgångar eller skulder, vilket medför en hel del utmaningar.  

– Det är främst komplexiteten i IFRS 16 som orsakar krångel för bolagen. Under leasingavtalets gång uppstår en temporär skillnad mellan tillgångssidan och skuldsidan. Mellanskillnaden blir ett tillfälligt resultat av leasingen som rör sig under avtalets gång, därför blir det många poster att hålla reda på i ett avtal, förklarar Richard Nilsson, grundare av techbolaget Leasify. 

Stora följdfel 

Det som kan göra IFRS 16-rapporteringen riktigt krånglig är om det sker förändringar under avtalets gång. Exempelvis om avtalet ska indexeras, förlängas, löper ut eller ska avslutas tidigare än det är tänkt.  

– Många företag hanterar sina leasingavtal i ett kalkylark, men det flaggar inte för förändringar. Det betyder att någon hela tiden måste sitta och uppdatera kalkylarket så att tillgången och skulden fortsätter att spegla verkligheten. Det är inte bara tidskrävande utan ökar också risken för att fel byggs in. En liten felaktig siffra kan få stora följdfel i redovisningen, säger Richard Nilsson och tillägger:  

– Det är ofta bara en person på bolaget som har koll på kalkylarket – och om den personen är frånvarande under en period eller slutar har företaget plötsligt ingen översikt över sina leasingavtal. 

Glömmer att säga upp avtal 

Att inte hålla koll på sina leasingavtal kan bli kostsamt. Det är vanligt att företag glömmer bort att säga upp avtal som sedan förlängs automatiskt.  

– Tänk er att ni exempelvis missar deadline för uppsägning av ett hyresavtal för kontorslokaler som ni enligt villkoren måste säga upp ett år innan det löper ut. Då kan det kännas riktigt surt att i flera år betala för lokaler som ni inte behöver, säger Richard Nilsson och fortsätter: 

– Det är många företag som tror att de har kontroll på deras avtals uppsägningstider. Men om ni inte har ett bra avtalssystem för den kontrollen är det omöjligt. Det blir väldigt dyrt att misslyckas genom att ha kvar avtal som ni egentligen skulle sagt upp. Många gånger ser företag varor och personal som de stora kostnaderna i bolaget, och tänker inte på att det även driver kostnader att inte ha koll på sina avtal.  

Svårt att besvara revisorernas frågor 

Eftersom de flesta företag prioriterar annat framför sin IFRS 16-redovisning görs den ofta i sista stund. Det orsakar inte bara onödiga fel utan betyder också att många företag tillbringar mycket tid tillsammans med sina revisorer. Tid som de egentligen skulle kunna ha lagt på något annat.  

– Om ni inte har koll på era avtal och siffror ner på detaljnivå kan det vara svårt att besvara revisorernas frågor. Därför har ni mycket att vinna på att dokumentera leasingavtalen på ett korrekt sätt.   

Enligt Richard Nilsson bör alla ha en struktur för dokumentationen av leasingavtal som säkerställer att viktiga deadlines inte glöms bort, exempelvis sista dagen för uppsägning av ett avtal.  

– Se alltid till att lägga in nya avtal direkt när ni skriver dem. Det är även viktigt att i god tid omvärdera avtalen i redovisningen om ni till exempel ska förlänga dem. Framförallt är det viktigt att dokumentationen av avtalen görs kontinuerligt, vilket tyvärr kan vara både utmanande och tidskrävande om det görs manuellt i ett kalkylark. 

Vill ni automatisera er IFRS 16-redovisning? Leasify webbaserade SaaS-tjänst gör IFRS 16-rapporteringen enkel, effektiv och smart.  

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
ifrs 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER
Utmaning med IFRS 16 för många företag
Utmaning med IFRS 16 för många företag

Därför är IFRS 16-redovisning en stor utmaning för många företag 

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.