Egenbyggd Excel för IFRS 16?

Varför gå från Excel till ett system för att hantera IFRS 16?

Användning av en egenbyggd Excel-lösning för att hantera och redovisa leasingavtal enligt IFRS 16 kan medföra vissa svårigheter. Här är några av de potentiella problemen:

  1. Felaktiga formler och beräkningar: Ett vanligt problem med egenbyggda Excel-lösningar är felaktiga formler och beräkningar, vilket kan leda till felaktig rapportering och felaktig bokföring av leasingavtal.
  2. Risk för manuella fel: Eftersom en egenbyggd Excel-lösning kräver manuell hantering av data kan det finnas risk för manuella fel, särskilt när det gäller hantering av stora mängder data.
  3. Bristande dataskydd: Excel-dokument kan vara känsliga och innehålla konfidentiell information, men de erbjuder inte alltid tillräckligt skydd för företagsdata. Om en egenbyggd Excel-lösning används för att hantera leasingavtal kan detta utgöra en säkerhetsrisk.
  4. Svårt att skapa rapporter: Att skapa rapporter och sammanställningar av data från en egenbyggd Excel-lösning kan vara tidskrävande och svårt, särskilt om data finns i flera olika kalkylblad eller arbetsböcker.
  5. Begränsade möjligheter att automatisera processen: Ett stort antal leasingavtal och komplexa beräkningar kan innebära att manuellt arbete inte är effektivt eller tillräckligt noggrant. Med en egenbyggd Excel-lösning kan det vara svårt att automatisera processen, vilket kan leda till ökad risk för felaktig rapportering.

Sammanfattningsvis kan användning av en egenbyggd Excel-lösning för att hantera leasingavtal enligt IFRS 16 innebära risker för felaktig rapportering, bristande dataskydd, tidskrävande rapportskapande och begränsade möjligheter att automatisera processen. Företag bör överväga att använda specialiserade programvaror eller anlita experter för att säkerställa korrekt rapportering och efterlevnad av IFRS 16.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

Leasify sätter säkerheten i fokus

Leasify sätter säkerheten i fokus

Säkerhet är en avgörande faktor för Leasify. Eftersom Leasify hanterar kunddata som kan innehålla både personuppgifter och känslig företagsinformation är säkerheten av stor betydelse. Leasifys CTO, Andreas Ek, ger en djupare inblick i säkerhetsavdelningens arbete och om framtida planer.

LÄS MER
Så får du en smidig övergång till IFRS
ifrs 16

Så får du en smidig övergång till IFRS 

Att byta från K3 till den globala redovisningsstandarden IFRS är en omfattande process och risken för misstag är stor. Här tipsar redovisningsspecialisten Marie Lind om hur du undviker de vanligaste fallgroparna.  

LÄS MER

Egenbyggd Excel för IFRS 16?

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.