Påverkas ni av ”International Financial Reporting Standard 16”?

Navigera genom ekonomiskt landskap med IFRS 16!

IFRS 16, som infördes 2019, är en internationell redovisningsstandard som har haft en betydande inverkan på företagens balansräkningar. Det är nu obligatoriskt för företag att bokföra de flesta av sina hyreskontrakt direkt i balansräkningen, vilket är en betydande förändring från tidigare standarder.

För att illustrera denna förändring, tänk på ett företag som hyr en kontorsbyggnad för en period på 10 år. Enligt de tidigare redovisningsstandarderna skulle företaget bokföra hyresbetalningarna som en kostnad i resultaträkningen över hyrestiden. Men enligt IFRS 16, kommer nu denna byggnad, eller rättigheten att använda byggnaden, att visas som en tillgång i balansräkningen. Samtidigt måste företaget också bokföra ett skuldbelopp som motsvarar nuvärdet av framtida hyresbetalningar. Dessa förändringar kan ha stor påverkan på företagets nyckeltal, såsom skuldsättningsgrad och rörelsemarginal.

Det är viktigt att notera att det finns vissa undantag från dessa regler. Exempelvis behöver företag inte balansera hyreskontrakt för tillgångar med ett lågt värde, till exempel en bärbar dator, eller hyreskontrakt med en hyrestid på 12 månader eller mindre. Men dessa undantag är begränsade, och de flesta företag kommer att påverkas i någon grad av IFRS 16.

Som företag navigerar i dessa förändringar, finns det viktiga valmöjligheter att överväga. Till exempel kan företag välja att tillämpa en förenklad metod vid övergången, vilket innebär att de bara behöver balansera kontrakt som är aktiva vid den tidpunkt då IFRS 16 börjar gälla. De kan också välja att tillämpa full retroaktiv metod, vilket innebär att de skulle behöva omberäkna och presentera sina tidigare räkenskaper som om IFRS 16 alltid hade varit tillämplig.

Trots dessa utmaningar finns det dock flera fördelar med att följa IFRS 16.

  • Förbättrad jämförbarhet: Genom att följa en internationell standard kan företag jämföra sina finansiella resultat mer lätt med andra företag runt om i världen.
  • Större insyn: Att inkludera hyreskontrakt i balansräkningen ger en mer noggrann bild av företagets ekonomiska ställning, vilket kan vara till hjälp för investerare och långivare.
  • Standardisering: Med IFRS 16 finns det mindre utrymme för tolkning och manipulation, vilket kan leda till mer enhetlig redovisning över branscher och regioner.
  • Bättre riskhantering: Genom att tvinga företag att se över och kvantifiera sina långfristiga hyresförpliktelser kan standarden bidra till bättre riskhantering.
  • Gynnsamt för investerare: Med ökad transparens och jämförbarhet kan IFRS 16 vara till fördel för investerare, eftersom det gör det lättare att bedöma och jämföra företagens ekonomiska ställning och prestanda.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

Leasify sätter säkerheten i fokus

Leasify sätter säkerheten i fokus

Säkerhet är en avgörande faktor för Leasify. Eftersom Leasify hanterar kunddata som kan innehålla både personuppgifter och känslig företagsinformation är säkerheten av stor betydelse. Leasifys CTO, Andreas Ek, ger en djupare inblick i säkerhetsavdelningens arbete och om framtida planer.

LÄS MER
Så får du en smidig övergång till IFRS
ifrs 16

Så får du en smidig övergång till IFRS 

Att byta från K3 till den globala redovisningsstandarden IFRS är en omfattande process och risken för misstag är stor. Här tipsar redovisningsspecialisten Marie Lind om hur du undviker de vanligaste fallgroparna.  

LÄS MER

Påverkas ni av ”International Financial Reporting Standard 16”?

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.