Så kan du kostnadseffektivisera och förenkla arbetet med IFRS 16 och K3

Lågkonjunkturen har slagit hårt mot svenska företag och många letar efter nya sätt att kostnadsbespara. Genom att se över leasingavtalen och effektivisera IFRS 16- och K3-rapporteringen finns det både tid och pengar att spara. Daniel Wihlborg, säljchef på Leasify, förklarar hur.

Vad betyder det egentligen att kostnadseffektivisera? 

Att kostnadseffektivisera sin IFRS 16- och K3-rapportering innebär att undvika vanliga misstag som kan leda till stora konsekvenser, både i tid och pengar. Att ha full koll på sina leasingavtal är därför viktigt.  

Vilka är de vanligaste och mest kostsamma riskerna vid IFRS 16 och K3-rapportering? 

Idag hanterar de flesta företag sina leasingavtal i kalkylark, men tyvärr finns det många risker med det.  

Riskerna med att lägga in leasingavtalen i ett kalkylark är att fel gärna letar sig in i redovisningen. Eftersom du inte får någon varning när det blir fel i kalkylarket finns det en risk att det aldrig upptäcks, säger Daniel Wihlborg.  

Att inte upptäcka fel kan få stora konsekvenser för företagets ekonomi. Till exempel, om ett bolag har 150 miljoner kronor i leasingskulder och det slår fel på tre till fyra miljoner kronor i rapporteringen kan det bli ett negativt resultat i balansräkningen. Det i sin tur påverkar bolagets slutresultat, och blir dyrt att åtgärda.  

Att manuellt sitta och uppdatera ett kalkylark varje gång ett leasingavtal ska indexeras eller förlängas är inte bara tidskrävande, utan ofta även personberoende. Därför är det vanligt att företag tar in konsulter som får hantera redovisningen av IFRS 16 och K3 – och det kan bli riktigt kostsamt. 

– Ofta kostar det två till tre tusen kronor i timmen att ta in en specialistrådgivare från något av de stora konsultbolagen, säger Daniel Wihlborg.  

Hur börjar man kostnadseffektivisera? 

Börja med att se över leasingavtalen och processerna kring dem. Har du full koll på var avtalen finns, uppsägningstiden och hur avtalen förändras över tid? En lösning för att få full koll och slippa oron över fel i redovisningen och dyr, extern hjälp är att automatisera rapporteringen av IFRS 16 och K3. Använd ett system med inbyggda automatiska kontroller, så får du direkt varningar när något inte balanserar. 

–  Med ett system som hanterar rapporteringen av leasingavtal får du som användare en notis om du exempelvis lägger in en felaktig ränta eller fel antal månader på leasingkontraktet. Då har du inte längre samma behov av att ta in extern hjälp och du minskar risken för fel, och sparar på så sätt både tid och pengar, avslutar Daniel Wihlborg.  

Läs mer om hur du kan förenkla din IFRS 16-rapportering och K3-rapportering.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
ifrs 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER
Så kan du kostnadseffektivisera och förenkla arbetet med IFRS 16 och K3
Så kan du kostnadseffektivisera och förenkla arbetet med IFRS 16 och K3

Så kan du kostnadseffektivisera och förenkla arbetet med IFRS 16 och K3

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.