Sluta slösa din tid på dåliga möten!

Så kan Leasify få ert företag att spara tid och pengar

”Varje år sitter svenska tjänstepersoner i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronor – enbart räknat i lönekostnad. Företag och organisationer måste se över möteskulturen för att få en bättre arbetsmiljö. Det tjänar alla på.” Micke Darmell (asikt.dn.se)

Ineffektiva möten har en negativ påverkan på arbetsmiljön och resulterar i bortkastad tid och pengar samt ökad stressnivå hos kollegor. Enligt Micke Darmell (Föreläsare och rådgivare inom interna möten)spenderar ett företag med 100 anställda cirka 27 miljoner varje år i ren mötestid. Denna kostnad involverar inte förberedelser, resor, lokalkostnader, kaffe, uppföljning och så vidare. 

Hälften av all mötestid är ineffektiv vilket betyder för den här organisationen 15 bortkastade miljoner, 150 000 kr per anställd- varje år! För en person som sitter en tredjedel av sin arbetstid i möten, innebär detta sex förlorade veckor per år. Vi ska inte prata om chefen som sitter i ännu fler möten. Skrämmande siffror…

Alla tjänstepersoner har vid ett tillfälle suttit i ett möte som varit dåligt och fullständigt bortkastat. Förutom tid och pengar i sjön så påverkar arbetssättet kollegor och skapar frustration och stress. Ändå finns det inom svenska företag en kultur som accepterar dåliga strategier för mötesbokning och kvantitet har prioriterats för kvalitet.

Vi på Leasify tror på effektiva interna arbetsprocesser som gynnar företaget både i tid, pengar och sinne. Vi vill hjälpa företag förbättra en del av mötesprocesserna och på så sätt skapa en välmående arbetsmiljö. Som Leasing Management företag säkerställer vi en mer effektiv hanteringsprocess av leasing- och hyresavtal. Det kan vara avtalsanalyser, upphandlingar och inköp samt bokföringsrapporter för IFRS16 & K3.

Vad kan Leasify göra för ert företag för att spara både tid, pengar och ro i sinnet?

Som representant för vår kund så tar vi kontakten med säljare och leverantörer när det är dags att se över leasing- och hyresavtal samt finansieringslösningar. Gå aldrig på fler dåliga och tidskrävande möten med olika säljare och leverantörer utan lämna den processen till experterna på Leasify. 

Som oberoende aktör på marknaden jobbar vi för bättre och smartare leasinglösningar och våra kunder kommer alltid vara anonyma gentemot leverantörerna. Vi tar fram offerter och förhandlar med leverantörerna och säkerställer att ni får transparanta lösningar presenterade. 

Vårt mål är att alla företag med leasing- och hyresavtal enkelt ska kunna hantera och analysera befintliga avtal samt upphandla nya avtal med vår tjänst. Processen ska spara företag både tid och pengar samt minska stressnivå och ohälsa på jobbet.

3 tips –  Så kan ditt företag förbättra möteskulturen:

  1. Anordna ledarskapsutbildningar med möteskultur på agendan.
  2. Organisera interna möten för att främja kommunikation kring arbetsprocesser.
  3. Skapa organisations mål där styrning, engagemang och meningsfullt genomsyror arbetet.

Att tänka på den 31 mars 2018 trädde en ny arbetsmiljölag i kraft som sätter krav på alla organisationer att arbeta för en förbättrad hälsa på arbetsplatsen, och däribland minska den ohälsosamma stressen.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler artiklar:

ifrs 16

Indexeringens betydelse i fastighetsavtal

I en tid där ekonomiska förutsättningar ständigt förändras blir förståelsen av indexering i fastighetsavtal allt viktigare. I den här artikeln kommer vi att belysa viktiga aspekterna av indexering och dess påverkan på leasingavtal.

LÄS MER
ifrs 16

Hur bör rabatter i leasingavtal hanteras? 

Utforska de komplexa aspekterna av leasingavtal och deras rabattstrukturer. Denna genomgång erbjuder värdefulla insikter och praktiska råd, anpassade för alla, från erfarna redovisningsexperter till nybörjare i ämnet.

LÄS MER
ifrs 16

Upptäck fallgroparna i tid!

Är årsbokslutet en källa till osäkerhet och stress? Är det oro för revisorns eventuella påpekanden om fel och brister som håller dig vaken om nätterna? Det är faktiskt inte ovanligt att känna så, men det finns strategier som kan hjälpa till att göra processen smidigare. I den här artikel delar Richard Nilsson, grundare av Leasify och expert inom IFRS 16-redovisningen, med sig av sin kunskap genom att identifiera två vanliga fallgropar och hur du kan undvika dem.

LÄS MER

Sluta slösa din tid på dåliga möten!

Vill du veta mer om Leasify eller boka tid för en personlig genomgång? Kontakta oss idag. 

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.