Allt ert företag behöver för att redovisa enligt IFRS 16

Guide IFRS 16

Ladda ner vår guide till korrekt IFRS 16-redovisning

Leasify – ett ekosystem för leasing

Se hur Leasify hjälper dig att redovisa enligt IFRS 16

Omdömen

Vad kunder till Leasify säger

Leasify – ett ekosystem för leasing

GUide ifrs 16

I den här guiden går vi igenom leasingstandarden IFRS 16 och varför den skapar huvudbry för många företag. Vi lyfter de främsta utmaningarna med att redovisa leasingavtal och presenterar lösningar för hur du får ordning på IFRS 16-rapporterna.

Guiden tar bland annat upp:

Vad är IFRS 16?​

IFRS 16 i teori och praktik

Den nya leasingstandarden IFRS 16 som ersätter nuvarande IAS 17 är tillämplig från den 1 januari 2019 eller senare. Standarden innebär förändringar framförallt för leasetagaren medan redovisningen för leasegivaren är oförändrad. 

För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen finansiell respektive operationell leasing försvinner ur ett redovisningsperspektiv. Man jobbar efter en ”right-of–use asset” princip. En leasingskuld ska då redovisas oavsett, på alla leasingavtal.   

Enligt den så kallade förenklingsprincipen så kan man göra undantag för avtal som är ”low value and short term”, vilket i tolkningen avses som avtal under fem tusen Euro och kortare än 12 månader.  

Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.   

KPI:n skuldsättningsgrad förändras då skulderna i balansräkningen ökar. 

Klassificeringen i resultaträkningen ändras från redovisas som leasinghyra till att redovisas avskrivningar på tillgången och räntekostnader på leasingskulden, vilket medför bättre rörelseresultat men sämre finansnetto. 

Vill ni ha hjälp med IFRS 16? ​

Med Leasifys tjänst får ni underlag för er redovisning genom ett par snabba klick. 

All nödvändig information för IFRS 16 kan användas på ett smartare och betydligt modernare och roligare sätt – lönsamt och effektivt.  

Leasifys tjänst är utvecklad med hjälp och feedback från flera av våra 1900 kunder samt workshops med stora revisionshus på den svenska och globala marknaden. 

Önskar du veta mer om hur Leasify hjälper er med IFRS 16? Boka en demo eller kontakta oss nedan. 

Testa Leasify kostnadsfritt i 30 dagar

Skapa ett konto och testa Leasify kostnadsfritt i 30 dagar genom att klicka på knappen nedan. Vi skapar automatiskt testavtal och rapporter så du kan se hur det skulle kunna se ut direkt utan förkunskaper om vårt system. 

Vi på Leasify är stolta
samarbetspartners till FAR

Leasify gör att avtalshantering, upphandling av produkter och tjänster samt IFRS 16 & K3 rapportering blir enkelt, effektivt och smart för FAR’s medlemmar och deras kunder. 

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Läs mer här. 

Läs mer om IFRS 16:

IFRS 16

Din partner för att hantera IFRS 16

IFRS 16 är en internationell redovisningsstandard som förbättrar transparens och jämförbarhet kring leasingavtal i företags finansiella rapporter. Leasify hjälper koncernbolag att implementera IFRS 16 effektivt genom att erbjuda expertis, anpassade system och verktyg, samt kontinuerlig support och utbildning. Med Leasify kan koncernbolag säkerställa att de uppfyller standardens krav och stärker förtroendet hos investerare och intressenter.

LÄS MER
Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare
IFRS 16

Så maximerar du användningen av Leasify – modulerna som gör ditt arbete enklare

Leasify hjälper er att få ordning på IFRS 16- och K3-rapporterna – och
förbättrar era leasingavtal. För att tjänsten ska vara enkel och lätthanterlig
uppgraderar vi den löpande med stora som små förbättringar som alla
användare får ta del av kostnadsfritt. Men för de som vill går det även att
utöka funktionaliteten i applikationen ytterligare. Här listar vi tre
tilläggsmoduler som kan adderas vid behov.

LÄS MER

Varför Leasify?

Jämför leverantörer

Leasify matchar era behov med transparenta offerter från olika leverantörer. De innehåller avtalstid, ränta, månadskostnad och restvärde. Allt för att jämförelsen ska vara enkel.

Leasa från marknadsledande leverantörer

Leasa nya produkter och tjänster från marknadsledande aktörer med goda referenser. Med Leasify blir upphandlingsprocessen enkel. Vi servar er med offerter, ni står för besluten.

Samla avtal digitalt

Samla företagets avtal i den smarta avtalspärmen. Leasify gör en kostnadsanalys av era avtal, synliggör brister och ger er kontroll.

Guide K3

Ladda ner vår guide till korrekt K3-redovisning

By continuing to use Leasify.se or clicking "Accept", you accept that Leasify collects cookie data from your device to improve the experience for you as a user and from an analysis perspective. If you want to know more, read Leasify's privacy policy.